Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Transformation of organic matter of sod-podzolic soils in Euro-North-East

Pages: 47-53.

Kozlova L.M., DSc in agriculture, head of section1, head of department2,
Rubtsova N.E., PhD in agriculture, scientific secretary1, senior researcher2,
Soboleva N.N., researcher1,2

1North-East Regional Agrarian Scientific Center, Kirov, Russia, 2North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: svnmc.zam@mail.ru

The database was formed for improving methods of control of organic matter regime in sod-podzolic soils based on the analysis of results of research in stationary experiments in scientific institutions of the North-Eastern region of European Russia. The levels of minimum content of humus which characterize the content of inert organic matter – 1.60...1.9% for heavy and medium loamy soils; 1.4...1.7% for light loamy soils were established. The values of relative losses of humus (6…23%) were depended both on initial level of humus content, and on the nature of the use of arable land for about thirty years. Areas of transformable (active) carbon were designated; maximum values (0.32…0.81%) were achieved with prolonged use of organic and mineral fertilizes. Bio-resources of crop rotations (without additional input of fertilizers) provided the accumulation of active transformable organic matter to 0.1...0.3% C. The directions of improvement of the qualitative composition of humus were determined. Sustained non-deficit and positive balance of humus was achieved by the application of organic-mineral, organic-lime-mineral fertilizer systems in typical and biologized crop rotation. In the fodder crop rotations with perennial and annual herbs it is possible to achieve the positive balance of humus with use of lime-mineral fertilizer system.

Keywords: agro-sod-podzolic soils, organic matter, minimal humus content, transformable part of humus, group and fractional composition of humus, balance of humus, crop rotation

References

1. Lykov A.M., Es'kov A.I., Novikov M.N. Organicheskoe veshchestvo pakhotnykh pochv Nechernozem'ya. [Organic matter of arable soil in Non-Chernozem]. Moscow: RASKhN, 2004. pp. 26-48.
2. Loshakov V.G. Sevooborot i plodorodie pochvy. [Crop rotation and soil fertility]. Moscow: Izd-vo VNIIA, 2012. 512 p.
3. Derzhavin L.M. Rol' khimizatsii i biologizatsii zemledeliya v otechestvennom proizvodstve sel'skokhozyaystvennoj produktsii i obespechenie prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossiyskoj Federatsii. [Role of chemization and biologization of crop farming in domestic production of agricultural goods and supplying of food safety of Russian federation]. Agrokhimiya, 2010. no.9. pp. 3-18.
4. Muromtsev G.S., Gerasimova N.M. Problemy zashchity okruzhayushchej sredy ot zagryazneniya v svyazi s intensifikatsiej sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva. [Problems of environmental protection from pollution in relation with intensification of agricultural industry]. Ekologiya i zemledelie. Moscow, 1980. pp. 20-27.
5. Lykov A.M. Agroekologicheskaya otsenka organicheskogo veshchestva legkosuglinistoj dernovo-podzolistoj pochvy v dlitel'nom polevom opyte GSKhA. [Agro-ecological estimation of organic matter of light-loam sod-podzolic soil in long-term field experiment of GSKhA]. «Dlitel'nomu polevomu opytu 90 let: Itogi nauchnykh issledovaniy». [90-anniversary of long-term field experiment: Totals of scientific investigations]. Moscow: Izd-vo MSKhA, 2002. pp. 169-246.
6. Shvetsova L.K., Volodarskaya I.V. Transformatsiya gumusa dernovo-podzolistykh pochv v opytakh s dlitel'nym primeneniem udobrenij. [Transformation of humus of sod-podzolic soils in experiments with long use of fertilizers]. Pochvovedenie, 1998. no.7. pp.825-831.
7. Zav'yalova N.E. Vliyanie priemov zemlepol'zovaniya na soderzhanie inertnykh i aktivnykh komponentov v sostave gumusa pochv Permskogo kraya. [Influence of crop farming methods on content of inert and active components in humus complex of soils of Perm territory]. Sokhranenie plodorodiya zemel' sel'skokhozyaystvennogo naznacheniya kak natsional'nogo dostoyaniya Permskogo kraya. Sb. nauchnykh stat'ey i peredovoy opyt sel'skokhozyaystvennykh predpriyatiy. [Maintaining of agricultural lands as national property of Perm territory. Collection of scientific articles and progressive skill of agricultural farms]. Perm': «OT i DO», 2008. pp. 46-53.
8. Kosolapova A.I., Popova S.I. Agroekologicheskie voprosy ustoychivosti agroekosistemy v Predural'e. [Agroecological problems of sustainability of agroecosystem in PredUral]. Perm': «OT i DO», 2012. 232 p.
9. Rubtsova N.E., Yulushev I.G. Soderzhanie organofosfatov i gumusnoe sostoyanie dernovo-podzolistoj pochvy na elyuvii permskikh mergelizovannykh glin v svyazi s primeneniem udobrenij i izvesti. [Content of organo-phosphates and humus state of sod-podzolic soil on eluvia of Perm mergel clays in relation to use of fertilizers and lime]. Sel'skokhozyaystvennaya nauka Severo-Vostoka evropeyskoy chasti Rossii: Sb. nauchnykh trudov. [Agricultural science of North-East of European part of Russia: Collection of scientifical articles]. Kirov, 1995. pp. 66-71.
10. Pasynkov A.V., Svetlakova E.V., Pasynkova E.N. i dr. Izmenenie agrokhimicheskikh pokazatelej dernovo-podzolistoj pochvy i produktivnosti sevoobo-rota pri dlitel'nom primenenii mineral'nykh udobrenij. [Change of agro-chemical parameters of sod-podzolic soil and productivity of crop rotation at long-term input of mineral fertilizers]. Rezul'taty dlitel'nykh issledovanij v sisteme geograficheskoj seti opytov s udobreniyami Rossiyskoj Federatsii. [Results of long-term investigations within system of geographic network of experiments with fertilizers of Russian federation]. Vyp. 2. Moscow: VNIIA, 2012. pp. 267-288.
11. Chebotarev N.T. Rol' sevooborota i udobrenij v vosproizvodstve plodorodiya podzolistykh pochv Respubliki Komi. [Role of crop rotation and fertilizers in reproduction of fertility of podzolic soils of Republic of Komi]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2005. no.7. pp.35-38.
12. Dzyuin G.P., Dzyuin A.G. Vosproizvodstvo plodorodiya pochvy v dlitel'nom sevooborote. [Reproduction of soil fertility in long-term crop rotation]. Pochva – natsional'noe bogatstvo. Puti povysheniya ee plodo-rodiya i uluchsheniya ekologicheskogo sos-toyaniya: mat-ly Vserossiyskoj nauchn.-prakt. konf. g. Izhevsk, FGBOU VPO «Izhevskaya GSKhA», FGBNU «Udmurtskiy NIISKh». [Soil – national treasure. Ways of increasing of its fertility and improvement of ecological status: materials of All-Russian scientific-practical conference. Izhevsk, FGBOU VPO «Izhevs-kaya GSKhA», FGBNU «Udmurtskiy NIISKh»]. Izhevsk: OOO «Soyuz originala», 2015. pp. 61-66.
13. Zamyatin S.A. Vliyanie struktury sevooborota na plodorodie dernovo-podzolistoj pochvy v Respublike Mariy El. [Influence of crop rotation structure on fertility of sod-podzolic soil in Republic of Mari El]. Innovatsionno-tekhnologicheskie osnovy razvitiya zemledeliya. Sb. dokladov Vserossiyskoy nauchn.-prakt. konf. VNIIZ i ZPE, 19-21 sentyabrya 2006. [Innovative-technological basis of development of crop farming: collection of reports of All-Russian scientific-practical conference VNIIZ and ZPE, 19…21 september 2006]. Kursk, 2006. pp. 315-317.
14. Fedorova A.V., Ershova T.S. Sideraty i urozhaynost' zernovykh kul'tur. [Green manure and productivity of cereals]. Innovatsionnye tekhnologii v APK Evro-Severo-Vostoka RF: sb. nauchnykh trudov. [Innovative technologies in AIC of Euro-North-East of RF: collection of scientific articles]. Nizhniy Novgorod, 2011. pp. 155-157.
15. Kozlova L.M. Effektivnost' polevykh sevooborotov pri razlichnykh urovnyakh intensifikatsii zemledeliya v Kirovskoy oblasti. [Effectiveness of field crop rotations at different levels of intensification of crop farming in Kirov region]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2014. no. 2. pp. 30-34.
16. Khristoforov L.V., Izmest'ev V.M., Pidalin G.V. Vliyanie organicheskikh i mineral'nykh udobrenij na biologicheskuyu aktivnost' i balans gumusa v dernovo-podzolistykh pochvakh Respubliki Mariy El. [Influence of organic and mineral fertilizers on biological activity and humus balans in sod-podzolic soils of Republic Mari El]. Ispol'zovanie organicheskikh udobrenij i bioresursov v sovremennom zemledelii. Sb. VNIPTIOU. [Use of organic fertilizers and bio-resources in modern crop farming. Collection VNIIPTIOU]. Vladimir, 2012.
17. Sosnina I.D. Vliyanie sevooborotov dlitel'nogo primeneniya udobrenij na urozhaynost' zernovykh kul'tur i plodorodie dernovo-podzolistykh pochv. [Influence of crop rotations and long use of fertilizers on productivity of cereals and fertility of sod-podzolic soils]. Sokhranenie plodorodiya zemel' sel'skokhozyaystvennogo naznacheniya kak natsional'-nogo dostoyaniya Permskogo kraya. Sb. nauchnykh stat'ey i peredovoy opyt sel'skokhozyaystvennykh predpriyatiy. [Maintaining of fertility of agricultural lands as national property of Perm territory. Collection of scientific articles and progressive skill of agricultural farms]. Perm': «OT i DO», 2008. pp. 112-117.