Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Nutritional value of grass mixture of birdsfoot trefoil with timothy grass depending on use modes

Pages: 33-37.

Figurin V.A., DSc in agriculture, head of department,
Suntsova N.P., researcher,
Kislitsyna A.P., PhD in agriculture, senior researcher

North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: niish-sv@mail.ru

Studying of modes of use of legume-grass mixture of birdsfoot trefoil with timothy grass was spent under conditions of the Kirov region at cultivation on strong acid soil. It is established that given grass mixture is energetically high-protein forage. The content of a crude protein in grass mixture depended on a part of trefoil in a yield, phases of development as well as on hay crops. The high content of protein in this mixture is noted in early phases of trefoil development (branching and budding) under favorable conditions of growth - in the first hay crop up to 14.5%, in the second hay crop increased up to 16.88% at a part of trefoil in a yield more than 50%. Under drought condition the content of a crude protein decreased as a rule especially in a flowering phase - to 9.09%. High concentration of exchange energy (more than 10 MDJ/kg of dry matter) is noted at cutting in all phases of trefoil development especially in the second and third hay crops. With passage of phases of plant development from branching till flowering the content of cellulose increased as a rule from 9…14 up to 21…26% in dependence on year of life and weather conditions. Herbages in early phases of development possess higher content of crude ashes and fat.

Keywords: grass mixture, birds foot trefoil, timothy grass, development phase, botanical structure, crude protein, crude cellulose, exchange energy, crude ashes, crude fat

References

1. Figurin V.A., Kozlova L.M., Pasynkov A.V. e.a. Metodika razrabotki adaptivno-landshaftnykh sistem zemledeliya v khozyaystvakh Kirovskoy oblasti. [Technique of working out of adaptive-landscape systems of agriculture in economy of Kirov region]. 2-e izd., pererabot. i dop. Kirov, 2006. 91 p.
2. Figurin V.A., Kislitsyna A.P., Suntsova N.P. Sozdanie produktivnykh travostoev s novymi sortami klevera lugovogo i lyadventsa rogatogo. [Creation of productive herbages with new grades of a clover meadow and birdsfoot trefoil]. Kormoproizvodstvo. 2010. no. 2. pp. 27-30.
3. Tumasova M.N., Gripas' M.N, Ustyuzhanin I.A. Tekhnologiya vozdelyvaniya lyadventsa rogatogo na korm i semena. [Technology of cultivation of birdsfoot trefoil for forage and seeds]. Kirov, 2004. 52 p.
4. Tiunov A.A., Metel'skiy V.I. Krasnyy klever i timofeevka v severo-vostochnoy zone. [Red clover and timothy in a north-east zone]. Moscow: Sel'khozgiz, 1953. 184 p.
5. Andreev N.G., Tyul'dyukov V.A. Teoriya i praktika lugovodstva. [Theory and practice of grass farming]. Moscow: Rossel'khozizdat, 1977. 632 p.
6. Rogov M.S., Rashchupkin G.M. Syr'evoy konveyer dlya proizvodstva briketirovannykh i granulirovannykh kormov. [Raw material conveyor for manufacture of the bricketed and granulated forages]. Moscow: Kolos, 1976. pp. 69-77.
7. Figurin V.A. Vyrashchivanie mnogoletnikh trav na korm. [Cultivation of long-term grasses for forage]. Kirov : NIISKh Severo-Vostoka, 2013. 188 p.
8. Akhlamova N.M., Korotkov B.I., Lavrov S.S. e.a. Rekomendatsii po sozdaniyu i intensivnomu ukosnomu ispol'zovaniyu lugovykh travostoev v lesnoy zone evropeyskoy chasti SSSR. [Recommendation on creation and intensive mowing use of meadow herbages in a wood zone of the European part of the USSR]. Moscow: Kolos, 1982. 45 p.
9. Makarova G.I. Mnogoletnie travy Sibiri. [Long-term grasses of Siberia]. Omsk: Zapadno-Sibirskoe kn. izd-vo. Omskoe otdelenie, 1974. 248 p.
10. Nelyubina Zh.S., Kasatkina N.I. Mnogoletnie travy osnova zelenogo konveyera. [Long-term grasses as a basis of the green conveyor]. Problemy i perspektivy razvitiya otrasli kormoproizvodstva v Severo-Vostochnom regione Evropeyskoy chasti Rossii: sb. materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii. Kostroma, 20-21 iyunya 2006 g. Kostroma, 2006. pp. 93-96.
11. Yabanzhi O.V., Bozhenkov, V.V., Sokolova M.V., Toropova M.V. Produktivnost' mnogoletnikh bobovo-zlakovykh travosmesey na osnove kozlyatnika vostoc-hnogo i lyadventsa rogatogo. [Productivity of long-term legume-cereal grass mixtures on a basis of galega and birdsfoot trefoil]. Osnovnye itogi i prioritety nauchnogo obespecheniya APK Evro-Severo-Vostoka. Kirov, 2005. V. 1. pp. 360-365.
12. Tikhvinskiy S.F., Tyuchkalov L.V., Yufereva N.I. Proizvodstvo i uluchshenie kachestva kormov v usloviyakh Kirovskoy oblasti. [Manufacture and improvement of quality of forages in the conditions of the Kirov region]. Kirov: Vyatskaya GSKhA, 2009. 194 p.
13. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov s kormovymi kul'turami. [Methodicas instructions for conducting of field experiments with fodder crops]. Moscow, 1997. 156 p.