Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Quality of winter rye grain from shoots of different formation order

Pages: 22-26.

Ismagilov R.R., corresponding member of Academy of Science of Bashkortostan Republic, DSc in agriculture,
Nekhoroshikh M.S., post-graduate,
Akhijarova L.M., PhD in agriculture, senior researcher

Bashkir Sate agrarian university, Ufa, Russia

E-mail: ismagilovr_bsau@mail.ru

The article presents the results of research of kinematic viscosity, falling number, protein content, starch and phosphorus in the grain of winter rye shoots of a different order of formation. The coefficient of variation of the parameters of grain quality within a single plant depending on the manner of formation of shoot was only 2.91-36.60%. A reduction in grain mass from 38.2 to 11.2 mg, the falling number from 201 (main shoot) to 130 (VI shoot) was established with increasing of formation order of shoot. The contents of water-soluble pentosans varied from 4.133% (main shoot) to 4.590% (shoot of VI order of formation), the viscosity of an aqueous extract on the shoots by formation order within the plant was changed from of 54.8 to 107.5 cCt (coefficient of variation – 26.81%). Protein content in grain had relatively less variations in the shoots of different order of formation within the plants (coefficient of variation - 2.91%). The starch content in the grain of the shoots of a different order of formation was changed from 47.7 up to 49.7 % (coefficient of variation – 1.81 %). Thus, with increasing of order of formation there is a decrease in the grain mass, a decrease in the falling number of grain and starch content, and increase in viscosity of the water extract, in content of grain protein and soluble pentosan. Ash content, phosphorus, potassium and calcium in the grain of the shoots of a different order of formation did not differ significantly (coefficient of variation –5.21, 2.91, 8.47, 3.37, and 8.56 % respectively).

Keywords: winter rye, shoot formation, grain quality, falling number, kinematic viscosity, water soluble pentosans, protein

References

1. Sysuev V.A. Kompleksnye nauchnye issledovaniya po ozimoy rzhivazhneyshey natsional'noy  i strategicheskoy zernovoy kul'ture RF. [Complex researches on winter rye – the most important national and strategic grain culture of the Russian Federation]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2012. no. 6. pp. 8-11.
2. Ismagilov R.R. Otsenka khlebopekarnykh kachestv zerna rzhi. [Assessment of baking qualities of rye grain]. Vestnik Rossiyskoy akademii sel'skokho-zyaystvennykh nauk. 1999. no.4. pp. 55.
3. Andreev N.R., Lukin N.D., Lapidus T.V., Borodina Z.M., Lapteva N.K., Kedrova L.I. Razraotka kompleksnoy tekhnologii pererabotki rzhi na krakhmal i sakharistye produkty. [Development of complex technology for the processing of rye to starch and sugar products]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2012. no. 6. pp. 79-81.
4. Ismagilov R.R., Ayupov D.S., Vanyushina T.N., Ismagilov R.R. Pentozany v zerne ozimoy rzhi. [Pentosans in the grain of winter rye]. // Ozimaya rozh': selektsiya, semenovodstvo, tekhnologii i pererabotka. Kirov, 2003. Pp. 137-139.
5. Ismagilov R.R., Akhiyarova L.M. Kormovye kachestva zerna ozimoy rzhi [Feed quality of winter rye grain]. Akademiya nauk RB, Bashkirskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet. Ufa, 2012. 115 p.
6. Kedrova L.I., Utkina E.I., Shlyakhtina E.A., Sheshegova T.K., Parfenova E.S., Shamova M.G., Okhapkina N.A. Biologicheskie osnovy proizvodstva zerna ozimoy rzhi na evro-severo-vostoke RF. [Biological bases of grain production of winter rye in the Euro-North-East of Russia]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2012. no. 6. pp. 21-23.
7. Ismagilov R.R., Gaysina L.F., Nekhoro-shikh M.S. Soderzhanie vodorastvorimykh pentozanov v zerne rzhi raznoy fraktsii. [Content of water-soluble pentosans in rye grain of different fractions]. Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2015. no. 1 (33). pp. 24-26.
8. Kizilova E.G. Raznokachestvennost' semyan i ee agronomicheskoe znachenie. [Heterogeneity of seeds quality and its agronomic importance]. Kiev: «Urozhay», 1974. 216 p.
9. Serebryakova T.I. Morfogenez rasteniy i evolyutsiya zhiznennykh form zlakov. [Morphogenesis of plants and the evolution of life forms of grasses]. Moscow: Nauka, 1971. 360 p.
10. Dobrynin G.M. Rost i formirovanie khlebnykh i kormovykh zlakov. [The growth and formation of grain and forage crops]. Leningrad: «Kolos», 1969. 276 p.
11. GOST 10842-89. Zerno zernovykh i bobovykh kul'tur i semena maslichnykh kul'tur. Metod opredeleniya massy 1000 zeren ili 1000 semyan. Zerno. Metody analiza [State Standard 10842-89. Grain cereals and legumes and oilseeds. The method of determining the mass of 1000 seeds or 1000 seeds. Grain. Methods of analysis] Moscow : IPK Izd-vo standartov, 2004. 132 p.
12. GOST 27676-88. Zerno i produkty ego pererabotki. Metod opredeleniya chisla padeniya. Zerno. Metody analiza. [State Standard 27676-68. Grain and products of its processing. The method of determining the number of falls. Grain. Methods of analysis]. Moscow: IPK Izd-vo standartov, 2004. 132 p.
13. Hashimoto S., Shogren M.D., Pomeranz Y. Cereal pentosans: Their ensimatin and significance. I. Pentosans in wheat and milled wheat products. Cereal Chem. 1987. Vol. 64. P. 30.
14. Ismagilov R.R., Vanyushina T.N., Ayupov D.S. Pentozany rzhi. [Pentosans of rye]. Akademiya nauk Respubliki Bashkortostan, Bashkirskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet. Ufa, 2006. 113 p.
15. Ismagilov R.R., Bagramova L.M., Gali-keev A.G. Soderzhanie pentozanov v zerne ozimoy rzhi v zavisimosti ot ikh razmera. [The content of pentosans in the grain of winter rye depending on their size]. Kormoproizvodstvo. 2007. no. 11. pp. 31-32.