Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Experience of design and approaches to improving adaptive farming systems on the landscape basis in the Central zone of the North-Eastern region of the European part of Russian Federation

Pages: 56-62.

Kozlova L.M., DSc in agriculture, head of section1, head of department2,
Rubtsova N.E., PhD in agriculture, scientific secretary1, senior researcher2,
Soboleva N.N., researcher1,2

1North-East Regional Agrarian Scientific Center, Kirov, Russia, 2North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: svnmc.zam@mail.ru

On the example of Kirov region belonging to the Central zone of the North-Eastern region of European part of Russia the approaches to design, implementation and improvement of the adaptive-landscape systems of agriculture are considered. Analysis of results of exploration of farming systems developed for the farms of the region in 1999-2004 showed significant gains of agricultural producers in the field of biologization and resource saving. Yield increase of grain crops was registered including one in conditions of extremely dry 2010 (29-60% higher than the average regional indicators). However, the actual economic effect for total sown area of grain crops in some cases amounted to only 15% of the plan due to use of extensive methods of crop production and inadequate adaptation of farming systems to environmental conditions in some farms. Improving of adaptive-landscape farming systems is proposed taking into account regional climate change in the mode of adaptive intensification of agricultural production. Among the priorities there are using the results of agro-ecological macro-, meso - and microzonation; cultivation of adaptive environmentally specialized varieties, and the formation of multi-species agro-phytocenoses; application of a combined system of tillage and integrated system of fertilizer; improve stability and productivity of agricultural landscapes. The modern stage of designing adaptive-landscape systems of crop farming with use of space and information technologies depends on development of interdisciplinary integration of organizations–project participants at conducting research, design and survey, land management and evaluating works. System of measures for state (regional) support for the development of innovation in agriculture requires improvements.

Keywords: adaptive-landscape system of agriculture, biologization, adaptive crop rotation, soil fertility, resource saving, climate change

References

1. Zhuchenko A.A. Strategiya adaptivnoy intensifikatsii sel'skogo khozyaystva (kontseptsiya). [Strategy of adaptive intensification of agriculture (concept)]. Pushchino, 1994. 90 p.
2. Kiryushin V.I. Ekologizatsiya zemledeliya i tekhnolo-gicheskaya politika. [Ecologization of agriculture and technological policy]. Moscow: Izd-vo MSKhA, 2000. pp. 128-129.
3. Ivanov A.L. Nauchnoe zemledelie Rossii: itogi i perspektivy. [Scientific crop farming in Russia: results and prospects]. Zemledelie. 2014. no. 3. pp. 25-29.
4. Sovremennye sistemy zemledeliya v Nechernozemnoy zone. [The modern system of crop farming in the Non-Chernozem zone]. Vladimir: VOOO VOI PU «Rost», 2010. 132 p.
5. Metodika razrabotki adaptivno-landshaftnykh sistem zemledeliya v khozyaystvakh Kirovskoy oblasti. [Methodics for development of adaptive-landscape farming systems in farms of Kirov region]. 2-e izd., pererab. i dop. Kirov, 2006. 91 p.
6. Nauchno obosnovannye podkhody k vyboru sistem obrabotki pochvy v sevooborotakh dlya usloviy Evro-Severo-Vostoka RF. Metodicheskoe posobie. [Scientifically grounded approaches to the choice of tillage systems in crop rotations for the conditions of Euro-North-East of Russian Federation. Methodical manual]. Kirov, 2013. 34 p.
7. Rekomendatsii po vozdelyvaniyu sideral'nykh kul'tur v usloviyakh Kirovskoy oblasti. [Recommendations on cultivation of green manure crops in Kirov region]. Pod. obshch. red. L.M. Kozlovoy. Kirov: FGBNU «NIISKh Severo-Vostoka», 2014. 32 p.
8. Rekomendatsii po formirovaniyu sevooborotov v adaptivno-landshaftnykh sistemakh zemledeliya. Kozlova L.M., Abashev V.D., Makarova T.S., Noskova E.N., Popov F.A., Denisova A.V. [Recommendations on forming of crop rotations in adaptive-landscape crop farming systems]. Kirov: FGBNU «NIISKh Severo-Vostoka», 2015. 40 p.
9. Metodicheskoe posobie i normativnye materialy dlya razrabotki adaptivno-landshaftnykh sistem zemledeliya. [Мethodic manual and normative documents for design adaptive-landscape crop farming systems]. Pod. obshch. red. A.N. Kashatanova, A.P. Shcherbakova, G.N. Cherkasova. Kursk, Tver': ChuDo, 2001. 260 p.
10. Pronin V.V., Dekhkanova N.N. Zemleustroystvo na adaptivno-landshaftnoy osnove – vazhneyshiy faktor povysheniya effektivnosti sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva Kirovskoy oblasti. [Adaptive-landscape-based land management is the most important factor of increase of efficiency of agricultural production in Kirov region]. Sovershenstvovanie organizatsii ratsional'nogo ispol'zovaniya i okhrany zemel' sel'skikh territoriy. [Improving the organization of rational use and protection of land of agricultural territories]. Pod. obshch. red. S.N. Volkova. Moscow: GUZ, 2013. pp. 67-70.
11. Poptsova T.V. Opyt razrabotki po resursosberega-yushchim tekhnologiyam v khozyaystvakh Kumenskogo rayona. [Experience of developing resource-saving technologies in farms of Kumeny district]. Agroekonomicheskie osnovy sovremennogo zemledeliya Kirovskoy oblasti: Mat-ly nauchno-prakt. konf. [Agro-economic foundations of modern agriculture in Kirov region: Materials of scientific-practical conference]. Kirov, 2000. pp. 119-123.
12. Dekhkanova N.N. Zemleustroystvo sel'skokhozyaystvennykh organizatsiy  Kirovskoy oblasti na adaptivno-landshaftnoy osnove: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.05. [Land management of agricultural organizations in Kirov region on the adaptive-landscape basis: author's abstract of PhD Thesis]. Moscow, 2014. 22 p.
13. Perevedentsev Yu.P., Frenkel' M.O., Shaymardanov M.Z. Sovremennye izmeneniya klimaticheskikh usloviy i resursov Kirovskoy oblasti. [Modern changes of climatic conditions and resources of the Kirov region]. Kazan': Kazan. gos. un-t, 2010. 242 p.
14. Sysuev V.A., Mukhamad'yarov F.F. Metody povysheniya agrobioenergeticheskoy effektivnosti rastenievodstva. [Methods for increasing of agro-bio-energetic effectiveness of plant growing]. Kirov: NIISKh Severo-Vostoka, 2001. 216 p.
15. Mukhamad'yarov F.F., Korobitsin S.L., Rubtsova N.E. Agroekologicheskoe rayonirovanie sel'skokhozyaystvennykh territoriy na mikrourovne. [Agroecological regionalizing of an agricultural territories at microlevel]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 3 (46). pp. 20-27.
16. Ivanov D.A., Rubtsova N.E. Adaptivnye reaktsii sel'skokhozyaystvennykh rasteniy na landshaftnye usloviya Nechernozem'ya. [Adaptive responses of agricultural crops to landscape conditions of Non-Chernozem zone]. Kirov: NIISKh Severo-Vostoka, 2007. 365 p.
17. Kozlova L.M. Effektivnost' polevykh sevooborotov pri razlichnykh urovnyakh intensifikatsii zemledeliya v Kirovskoy oblasti. [Effectiveness of field crop rotations at various levels of intensification of crop farming in Kirov region]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2014. no. 2. pp. 30-34.
18. Kiryushin V.I. Mineral'nye udobreniya kak klyuchevoy faktor razvitiya sel'skogo khozyaystva i optimizatsii prirodopol'zovaniya. [Mineral fertilizers as a key factor in the development of agriculture and nature management optimization]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2016. V. 30. no. 3. pp. 19-25.
19. Yulushev I.G. Pochvenno-agrokhimicheskoe obosnova-nie ekologo-landshaftnoy organizatsii sistem zemledeliya. [Soil and agrochemical substantiation of ecological-landscape organizations of crop farming systems]. Kirov: Vyatskaya GSKhA, 2003. 80 p.
20. Masyutenko N.P., Chuyan N.A., Kuznetsov A.V., Breskina G.M., Masyutenko M.N. K usovershenstvovaniyu teoreticheskikh osnov formirovaniya ekologicheski sbalansirovannykh agrolandshaftov. [About improving the theoretical foundations of forming of ecologically balanced agricultural landscapes]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2015. V. 29. no. 8. pp. 10-14.
21. O primenenii sredstv distantsionnogo zondirovaniya zemli v sel'skom khozyaystve. [About the application of remote sounding of soil in agriculture]. Vestnik Rossiyskoy sel'skokhozyaystvennoy nauki. 2016. no. 2. p. 3.