Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Influence of fertilizers on contents, fractional structure and balance of humus in sod-podsolic soil of the North

doi: 10.30766/2072-9081.2016.54.5.52-55.

Pages: 52-55.

read all

Chebotaryov N.T., DSc in agriculture, leading researcher,
Yudin A.A., PhD in economics, senior researcher,
Oblizov A.V.*, PhD in economics, associated professor

Agricultural Research Institute of Komi Republic, Syktyvkar, Komi Republic, Russia, *Komirepublican academy of state service and administration, Syktyvkar, Komi Republic, Russia

E-mail: audin@rambler.ru; E-mail: oblizov_a@mail.ru

Researches on studying of efficiency of organic (40 and 80 t/ha of TNK) and mineral fertilizers (1/3 NPK, ½ NPK and 1 NPK), and their combining use on a humic state, group and fractional structure, and balance of a humus of the sod-podsolic middle-cultivated sandy loam soil were conducted in field stationary experiment in a fodder crop rotation. As a result of the carried out researches it is established that the greatest positive balance of humus is received at use of organic fertilizers (0.41-1.80 t/ha on average per year), and also their joint use with mineral fertilizers (0.50…0.63; 1.96…2.10 t/ha); the greatest values are received at application of high dose of TNK and NPK (1.96-2.10 t/ha). Studying of group and fractional structure of a humus has shown that organic and mineral fertilizers, especially at their joint use promoted increase of content of the most valuable fraction of humic acids (GK-2) from 2.3 to 5.2% and to decrease in the most aggressive fraction of fulvic acids (FC-1a) from 3.5 to 2.7%. In general, fertilizers, especially in high doses, promoted increase of humus quality (from gumate-fulvatic type it has passed into fulvatic-gumate type). Ratio Cga: Cfa has made 1.30-1.33; in variants with mineral fertilizers and joint input of organic and mineral fertilizers (TNK in dose 40 t/ha + NPK) – 1.22-1.27; in variant without fertilizers – 0.98.

Keywords: soil, humus, humic acids, fulvic acids, organic, mineral fertilizers

References

1. Chebotaryov N.T., Yudin A.A. Dinamika plodorodiya i produktivnosti dernovo-podzolistoy pochvy pod deystviem dlitel'nogo primeneniya udobreniy v usloviyakh Respubliki Komi. [Dinamics of fertility and productivity of sod-podzolic soils under the influence of prolonged use of fertilizers in the conditions of the Komi Republic]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2015. Vol. 29. no. 2. pp. 11-13.
2. Kogut B.M. Printsipy i metody otsenki soderzhaniya transformiruemogo organicheskogo veshchestva v pakhotnykh pochvakh. [The principles and evaluation methods of content of the transformed organic substance in arable soils]. Pochvovedenie. 2003. no. 3. рр. 308-316.
3. Malysheva Yu.A., Polyakova N.V., Platonycheva Yu.N. Soderzhanie organicheskogo veshchestva v pochve i zven'yakh sevooborota s sideral'nymi kul'turami. [Content of organic substance in the soil and chains of a crop rotation with green-manure crops]. Zemledelie. 2008. no. 2. рр. 16-17.
4. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. [Methods of field experiment]. Moscow: Kolos, 1985. 351 p.
5. Lykov A.M. Vosproizvodstvo plodorodiya pochv v Nechernozemnoy zone. [Reproduction of soil fertility in the Non-Chernozem zone]. Moscow: Kolos, 1982. 142 p.
6. Metodika razrabotki adaptivno-landshaftnykh sistem zemledeliya v khozyaystvakh Kirovskoy oblasti. [A technique of development of adaptive and landscape systems of agriculture in farms of the Kirov region]. Kirov: NIISKh Severo-Vostoka im. N.V. Rudnitskogo, 2000. 60 p.
7. Ponomareva V.V., Plotnikova T.A. Gumus i pochvoobrazovanie (Metody i rezul'taty izucheniya). [Humus and soil formation (Methods and results of studying)]. Leningrad: Nauka, 1980. 222 p.
8. Grishina L.A., Orlov D.S. Pokazateli gumusovogo sostoyaniya pochv. [Indicators of a humic state of soils]. Moscow: Nauka, 1978. 68 p.