Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Phosphatic condition of the light gray forest soil at introduction of the increasing doses of afteralcohol grains

Pages: 40-45.

Korchenkina N.А.1, PhD in biology, deputy director,
Dabakhova E.V.2, DSc in agriculture, provost,
Titova V.I.2, DSc in agriculture, head of the department

1Nizhny Novgorod Research Institute of Agriculture, Selektsiya, Kstovsky district, Nizhegorodskaya oblast, Russia, 2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Nighny Novgorod State Agricultural Academy»

E-mail: nnovniish@rambler.ru

For the purpose of an assessment of transformation of a phosphatic condition of the light gray forest soil under action of afteralcohol grains in the laboratory of the department of agrochemistry and agroecology of the Nizhny Novgorod SAA carried out an experiment by laying the model experience. As the studied factor are taken increasing doses of  afteralcohol grains which in production conditions conventionally correspond to doses of 50, 100, 150 and 200 m3/ha. The fractional composition of phosphates in the soil was determined right after laying of experience, and then every 2 week for 3 months. As the object of research used waste produced in the technological cycle of "Distillery" Chugunovsky" Vorotynsky district of Nizhny Novgorod, containing in the structure 3,7% of solid, 0,44% of nitrogen, 0,06% of phosphorus and 0,12% of potassium. During researches it is established that with increase in a dose of afteralcohol grains  making the absolute content and a share of organic phosphorus in relation to gross increases. The total of mineral phosphates on the fertilized options is higher, than on control, however their individual share in the general reserves of phosphorus at increase in a dose of afteralcohol grains decreases by 3%. The sum of phosphates of all groups at  introduction of the increasing doses afteralcohol grains an comparison with control option increases - by the end of experience their contents on option with the maximum dose of afteralcohol grains in comparison with control option increases from 35 up to 42%. At the same time it is noted that increase of content of phosphates is reached due to increase in amount of less valuable phosphates of iron and aluminum in the agronomical relation. The unidirectional tendencies in dynamics of a phosphatic condition of the soil during the studied period aren't revealed. Use of high doses of afteralcohol grains promotes essential (to 50%) to increase of fosfatazny activity of the soil.

Keywords: model experience, afteralcohol grains, light gray forest soil, fractional composition of phosphates, fosfatazny activity of the soil

References

1. Nenaydenko G.N. Agrokhimicheskaya kharakteristika bardyanogo osadka (ila) i ego vliyanie na svoystva pochvy i urozhaynost' zernovykh kul'tur. [Agrochemical characteristics of the sediment grains (silt) and its influence on soil properties and yield of grain crops]. Agrokhimiya. 2002. no.3. pp. 27-34.
2. Nenaydenko G.N., Zhurba O.S., Shereverov V.D. Poslespirtovaya barda v kachestve organicheskogo udobreniya. [Afteralcohol grains as organic fertilizer]. Likerovodochnoe proizvodstvo i vinodelie. 2008. no. 7. pp. 12-15.
3. Ushakov O.V. Primenenie otkhodov spirtovoy promyshlennosti (bardy) v kachestve zhidkogo organicheskogo udobreniya pod sel'skokhozyaystvennye kul'tury i kormovye ugod'ya Ryazanskoy oblasti: avtoref…. kand s.-kh. nauk. [The use of waste alcohol production (afteralcohol grains) as a liquid organic fertilizer for crops and forage lands of the Ryazan region: abstract. ...candidate of agricultural sciences]. Moscow, 2011. 19 p.
4. Nenaydenko G.N., Il'in L.I. Innovatsionnye napravleniya utilizatsii poslespirtovoy bardy. [Innovative directions of utilization of the afteralcohol grains]. Moscow, 2012. 244 p.
5. Kozhukhov A.D., Gurin A.G. Produktivnost' i kachestvo zelenoy massy kukuruzy v svyazi s ispol'zovaniem otkhodov spirtovogo proizvodstva. [Productivity and quality of green mass of corn in connection with the use of waste alcohol production]. Vestnik APK Stavropol'ya. 2013. no.1. pp. 36-39.
6. Gurin A.G., Rezvyakova S.V. Effektivnost' ispol'zovaniya fil'trata spirtovoy bardy pod mnogoletnie travy. [The efficiency of the use of alcohol stillage filtrate under perennial grasses]. Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2014. no. 1. pp. 79-84.
7. Shilova K.M., Ermokhin Yu.I., Shilova N.I. Vliyanie spirtovoy bardy na agrokhimicheskie svoystva pochv i urozhaynost' sena zhitnyaka v severnom Kazakhstane. [The influence of afteralcohol grains on the agrochemical properties of soil and yield of hay wheatgrass in Northern Kazakhstan]. Vestnik OmGAU. 2016. no. 3. pp. 72-77.
8. Agrokhimicheskie metody issledovaniya pochv. Pod red. A.V. Sokolova. [Agrochemical methods of soil investigation. Edited by A.V. Sokolov]. Moscow: Nauka, 1975. pp. 106-196.
9. Gaponyuk E.I., Malakhov S.G. Kompleksnaya sistema pokazateley ekologicheskogo monitoringa pochv. [A comprehensive system of indicators for ecological monitoring of soils]. Migratsiya zagryaznyayushchikh veshchestv v pochvakh i sopredel'nykh sredakh: sb.tr. 4 Vses. soveshch. [Migration of pollutants in soils and adjacent environments: sat. Tr. 4 All. the meeting.]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1985. pp. 3-10.
10. Sokolov A.V. Agrokhimiya fosfora. [Agrochemistry of phosphorus]. Moscow - Leningrad: Izd-vo ANSSSR, 1950. 151 p.
11. Khmelinin I.N. Fosfor v podzolistykh pochvakh i protsessy transformatsii ego soedineniy. [Phosphorus in podzolic soils and the processes of transformation of its compounds]. Leningrad: Nauka, 1984. 151 p.
12. Kudeyarova A.Yu. Fosfatogennaya transformatsiya pochv. [Postatejnye transformation of soils]. Moscow: Nauka, 1995. 288 p.