Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Sources of valuable breeding traits and their use in creation of barley varieties adapted to conditions of Volga-Vyatka region

doi: 10.30766/2072-9081.2017.58.3.09-14.

Pages: 9-14.

read all

Kokina L.P., PhD in agriculture, senior researcher,
Shchekleina L.M., PhD in agriculture, senior researcher,
Kunilova A.V., associate researcher

North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: i.schennikova@mail.ru

Usage of genetic variability is one of the factors of successful breeding of spring barley (Hordeum vulgare L.). Main factors that limits barley productivity in Volga-Vyatka region are duration of growing season and its particular phases, low natural fertility and increased acidity of soils, spring-summer drought, as well as multiple diseases. Four hundred and thirteen collection numbers of different ecological-geographic origins were studied. For breeding work the most interesting were early accessions: Stimul, Acha, Bagan (Russia), Surpriz and Adapt (Ukraine) and other. There are accessions combined productivity and earliness – Dina, Andrey, Belogorsky 90 (Russia), Syabra (Belarus), Druvis, Malva (Latvia), Veslets (Bulgaria), Danuta (German), City (France), and Codac (Canada). Varieties Bionik, Omsky golozerny 1 (Russia), Gonar (Belarus), Malva, Druvis (Latvia), 23007 (Dutch), and Azure (USA) are lodging resistant. Varieties which have complex of valuable breeding trait (productivity, number of productive stems, grain mass per ear and per plant, 1000 grain mass) are: Zavetny, Natali (Russia), Yakub (Belarus), Rodos, Korona Lashego (poland), Jdumeja, Druvis (Latvia), Fillippa, Nue grosse (Sweden), Hja (Finland), 23007 (Dutch), City (France), and other. Varieties Tandem, Chelyabinsky 96, Chelyabinsky 99, Sonet (Russia), Firlbeks Union (Switzerland), Lamba (Dutch), Canasta (Great Britain), Buck (Canada), Bonita (Argentina), and other are resistant to osmotic stress; varieties Dobry, Novichok, Khlynovsky, Vikont, Partner, Priazovsky 9, Zernogradets 770, Signal, Rus', Luka (Russia), Dzivosny (Belarusь), Dzherelo (Ukraine), and other – are resistant to aluminum-acid stress. Varieties Petr, Lel', Munach (Russia), Sultan (Netherlands) have resistance to loose smut in artificial infectious background; varieties Dina, Forward, Medicum 336, Musson (Russia), Edem, Surpriz, Mironovsky 86, Get'man (Ukraine), Margret, Xanadu, Orthega (German), Buck (Canada) and other have complex resistance to some fungi diseases. Combining of disease resistance and high number of productive stems, grain mass per ear and per plant, 1000 grain mass are characteristic for varieties Zevs, Zavetny, Natali (Russia) Ilek 34 (Kazakhstan), Codak (Canada) and other. Lines and varieties created with use of sources of valuable trait are studied in North-East Agricultural Research Institute in all stages of breeding process. Working collection consist of 114 covered and 17 naked accessions of spring barley is used successfully at creation of adaptive varieties.

Keywords: barley, collection, accession, source, earliness, productivity, stress, diseases

References

1. Zhuchenko A.A. Adaptivnoe rastenievodstvo (ekologo-geneticheskie osnovy). Teoriya i praktika. V trekh tomakh. [Adaptive plant industry (ecological-genetic basis). Theory and practice. In 3 volumes]. Moscow: Izd-vo Agrorus, 2009. Vol. II. 1104 p.
2. Batalova G.A. Selektsiya rasteniy v usloviyakh nestabil'nosti agroklimaticheskikh resursov. [Plant breeding under conditions of un-stable agro-climatic resources]. Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2012. no.3. pp. 20-25.
3. Loskutov I.G. Raznoobrazie i novye podkhody k ispol'zovaniyu ovsa i yachmenya. [Variability and new approaches for use of oats and barley]. Ofitsial'nyy katalog SPb. 1 Mezhdunarodnyy kongress. Zerno i khleb Rossii. 2005. p.104.
4. Loskutov I.G., Kobylyanskiy V.D., Kovaleva O.N. Itogi i perspektivy issledovaniy mirovoy kollektsii ovsa, rzhi i yachmenya. [Results and prospects of study of world oat, rye, and barley collection]. Trudy po prikladnoy botanike, genetike i selektsii. Saint Petersburg, Vol. 164. 2007. pp. 80-100.
5. Savchenko I.V. Geneticheskie resursy – osnova prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossii. [Genetic resources – a basis for food safety of Russia]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2016. Vol.30. no. 9. pp. 5-8.
6. Shchennikova I.N., Kokina L.P., Butakova O.I. Otsenka genofonda yachmenya po krupnosti zerna v usloviyakh Volgo-Vyatskogo regiona. [Estimation of barley gene-fund on grain size in conditions of Volga-Vyatka region]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2011. no. 1 (20). pp. 12-16.
7. Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu i sokhra-neniyu mirovoy kollektsii yachmenya i ovsa. [Methodical indications on studying and reservation of world barley and oats collection]. Saint Petersburg: VIR, 2012. 63 p.
8. Diagnostika ustoychivosti rasteniy k stressovym vozdeystviyam (metodicheskoe rukovodstvo). [Diagnosis of plant resistance to stress influences 9 methodical guide)]. Leningrad, 1988. 227 p.
9. Rodina N.A., Efremova Z.G. Metodicheskie rekomendatsii po selektsii yachmenya na ustoychivost' k boleznyam i ikh primenenie v NIISKh S-V. [Methodical recommendations on barley breeding for diseases resistance and its using in NIISKH S-V]. Kirov, 1986. 79 p.
10. Krivchenko V.I., Shchelko L.G., Timoshenko Z.V. Metody izucheniya ustoychivosti yachmenya i ovsa k golovnevym boleznyam. [Methods for studying of barley and oats resistance to smut diseases]. Metody fitopatologicheskikh i entomologicheskikh issledovaniy v selektsii rasteniy. [Methods of phyto-pathologic and entomologic researches in plant breeding]. Moscow: Kolos, 1977. pp. 51-57.
11. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta: s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy. [Methods of field experiment: with basis of statistical processing of obtained data]. Izd. 5-e, pererab. i dop. Moscow: Kolos, 1985. 321 p.