Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Efficiency of complex application of fertilizers in fodder crop rotation on sod-podzolic soil in the conditions of middle taiga zone of the Euro-North-East

doi: 10.30766/2072-9081.2017.59.4.33-38.

Pages: 33-38.

read all

Chebotarev N.T., DSc in agriculture, leading researcher

Research Institute of Agriculture of the Republic of Komi, Syktyvkar, Republic of Komi, Russia

E-mail: nipti@bk.ru

In a field stationary experiment on sod-podzolic light-loamy soil the efficiency of organic and mineral fertilizers and their combinations on the fertility and productivity of soil were examined. The best results were obtained by joint application of (TNC 80 t/ha) and mineral fertilizer (1 NPK). The average yield of potato for 2 crop rotation was 3.9, of annual grasses – 4.4, and of perennial grasses 6.6 t/ha of dry matter respectively. It is revealed that organic-mineral system of fertilizing promoted the increase in the starch content in potatoes to 13…13.6% (in control – 10.3 and 11.6%). Organic and organic-mineral systems of fertilizing had positive influence on content of soil organic matter. For 1978…2015 humus content is increased by 0.7…0.9% at using TNK (40 and 80 t/ha) and by 0.3…0.5% at complex use of organic and mineral fertilizers. At using of different doses of mineral fertilizers the humus content in the soil decreased by 0.1…0.2%.

Keywords: organic, mineral fertilizer, agricultural crops, soil, humus, acidity, productivity, dry matter, quality of products, fodder crop rotation, agrochemical indicators

References

1. Zabolotskaya T.G., Yudintseva I.I., Kononenko A.V. Severnyy podzol i udobreniya. [The northern podzol and fertilizer]. Syktyvkar, 1978. 94 p.
2. Chebotarev N.T., Yudin A.A. Dinamika plodorodiya i produktivnosti dernovo-podzolistoy pochvy pod deystviem dlitel’nogo primeneniya udobreniy v usloviyakh Respubliki Komi. [Dynamics of fertility and productivity of sod-podzolic soil under long-term fertilizer application in the Republic of Komi]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2015. no. 2. pp. 11-14.
3. Voytovich N.V., Loboda B.P. Optimizatsiya mineral’nogo pitaniya v agrotsenozakh Tsentral’nogo Nechernozem’ya. [Optimization of mineral nutrition in agrocenoses of Central-Chernozem zone]. Moscow: NIISKh TsRNZ, 2005. 193 p.
4. Kosolapov V.M. Rol’ kormoproizvodstva v obespechenii prodovol’stvennoy bezopasnosti Rossii. [Тhe role of fodder production in ensuring food security of Russia]. Adaptivnoe kormoproizvodstvo. 2010. no. 1. pp. 16-19.
5. Mitrofanova E.M. Rol’ agrokhimicheskikh priemov v snizhenii kislotnosti dernovo-podzolistykh pochv Predural’ya. [The Role of agro-techniques in reducing acidity of sod-podzolic soils of the Pred-Urals]. Agrarnyy vestnik Urala. 2012. no. 5. pp. 8-10.
6. Lapa V.V., Ivakhnenko N.N. Produktivnost’ sevooborotov i izmenenie plodorodiya dernovo-podzolistoy supeschanoy pochvy pri dlitel’nom primenenii udobreniy. [Productivity of crop rota-tions and change of fertility of sod-podzolic sandy loam soil with longterm use of fertilizers]. Agrokhimiya. 2012. no. 9. pp. 41-48.
7. Bosak V.N. Plodorodie i produktivnost’ dernovo-podzolistoy legkosuglinistoy pochvy pri dlitel’no primenenii udobreniy. [The fertility and productivity of sod-podzolic light loamy soil with prolonged use of fertilizers]. Agrokhimiya. 2012. no. 9. pp. 14-20.
8. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. [Methods of field experiment]. Moscow: Kolos, 1985. 351 p.
9. Zhurbitskiy Z.I. Vliyanie vneshnikh usloviy na mineral’noe pitanie rasteniy. [Тhe Influence of external conditions on the mineral nutrition of plants]. Agrokhimiya. 1965. no. 3. pp. 65-75.
10. Novoselov S.I., Gorokhov S.A., Ivanov M.N., Novoselova E.S. Deystvie i posledstvie organicheskikh udobreniy v sevooborote. [Тhe action and aftereffect of organic fertilizers in crop rotation]. Agrokhimiya. 2013. no. 8. pp. 30-37.
11. Chukhina O.V., Zhukov Yu.P. Plodorodie dernovo-podzolistoy pochvy i produktivnost’ kul’tur v sevooborote pri primenenii razlichnykh doz udobreniy. [Fertility of sod-podzolic soil and productivity of crops in crop rotation at applying of different doses of fertilizers]. Agrokhimiya. 2013. no. 11. pp. 10-18.
12. Merzlaya G.E., Zyabkina G.A., Fomkina T.P., Kozlova A.V., Makshakova O.V., Voloshin S.P., Khromova O.M., Pankratenkova I.V. Effektivnost’ dlitel’nogo primeneniya organicheskikh i mineral’nykh udobreniy na dernovo-podzolistoy legkosuglinistoy pochve. [Efficiency of con-tinuous application of organic and mineral fertilizers on sod-podzolic light loamy soil]. Agrokhimiya. 2012. no. 2. pp. 37-46.
13. Shpakov A.S. Mnogoletnie travy v kormovykh sevooborotakh. [Perennial grasses in the fodder crop rotation]. Kormoproizvodstvo. 1997. no. 12. pp. 9-11.