Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

History of creation, directions of research and priorities of development of agricultural science in the Republic of Komi

doi: 10.30766/2072-9081.2017.59.4.04-08.

Pages: 4-8.

read all

Yudin A.A., acting director, PhD in economics,
Kokovkina S.V., deputy director, scientific secretary, PhD in agriculture

FGBNU NIISKh of the Republic of Komi, Syktyvkar, Russia

E-mail: nipti@bk.ru

The founder of agriculture science in the North was A. V. Zhuravsky, who convincingly proved the possibility of the Northern agriculture where plant industry should play a secondary role. On the first place he raised the livestock, and the processing of plant resources. Scientific Research Institute of Agriculture, the only agricultural research institution in the Republic of Komi, is the legal successor of the State experiment station organized in the city of Syktyvkar in 1957. The Institute is a complex scientific institution that studies the practical problems of agri-cultural industry in relation to the conditions of the North. The main aim of the Institute is to conduct of fundamental and applied researches focused on obtaining results that have practical application. It was developed directions of the state policy of support and stimulation of innova-tive activity of the agrarian sector of the region. As a result of aim-directed activity lands with the original humus content of 1.0-1.2% and acidity 4.0-4.2 pH turned into most fertile land in the Republic of Komi. Today 63-73% of the surveyed lands have high and heightened content of humus, about 60% of the land have neutral and slightly acid reaction of soil solution. Grassroots varieties of perennial grasses were created characterized by high winter hardiness, good spring growth, and high environmental functions. New varieties of potatoes are able to form a full crop in the conditions of long daylight and short period of tubers growth. For creation of stabile fod-der base it was developed uninterrupted raw material conveyor using perennial grasses providing the dry mass of 4–6 t/ha with a crude protein content of 12–14% and increased duration of fod-der providing over 20 days. In a field of livestock bio-information technologies were introduced in the breeding of cattle and sheep; genetic examination of origin of animals is done. A method of treatment of entamoses, anthrax, necrobacteriosis and some of helminths of reindeer is devel-oped. With the aim of increasing of crop capacity, reduce of costs and save the environment technologies for improving floodplain meadows; cultivation of vegetable crops and potato breed-ing berry crops were developed at the Institute.

Keywords: history, main directions, results of research, implementation

References

1. Zhuravskiy A.V. Izbrannye raboty po voprosam sel’skokhozyaystvennogo osvoeniya Pechorskogo Severa. [Selected works on agricultural development of the Pechora North]. Syktyvkar: Izd-vo KNTs UrO RAN, 2007. pp. 3-22.
2. Gavriil Ivanovich Gagiev: 100 let so dnya rozhdeniya. [Gabriel Ivanovich Gagiev: 100-th an-niversaries]. Syktyvkar, 2014. pp. 3-24.
3. Belyaeva R.A., Kosolapova T.V., Volodin V.V., Volodina S.O. Sozdanie iskhodnogo materiala serpukhi ventsenosnoy (SerratulacoronataL.). [Creating the initial material of sebuhi crowned (Serratulacoronata L.)]. Aktual’nye voprosy sel’skokhozyaystvennykh nauk v sovremennykh usloviyakh razvitiya strany: Sbornik nauchnykh trudov po itogam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (14.01.2015 g.). [Actual problems of agricultural sciences in modern conditions of development: Collection of scientific papers on the results of international scientific-practical conference (14.01.2015)]. Iss. II. Saint-Petersburg, 2015. pp. 55-57.
4. Tulinov A.G. Rezul’taty obrabotki klubney kartofelya zhidkim biostimulyatorom na eksperimental’nom ustroystve. [Results of treatment of potato tubers with liquid biostimule on the pilot device]. Mekhanizatsiya i Elektrifikatsiya sel’skogo khozyaystva. 2016. no. 2. pp. 8-11.
5. Tulinov A.G., Konkin P.I. Otsenka perspektivnykh sortoobraztsov kartofelya v usloviyakh Respubliki Komi. [Evaluation of promising genotypes of potato in the Republic of Komi]. Zemledelie. 2016. no.8. pp. 45-47.
6. Belyaeva R.A., Karakchieva E.F., Lobanov A.Yu., Regorchuk N.V., Shershunova O.N. Vliyanie biologicheskikh preparatov i mineral’nykh udobreniy na produktivnost’ estestvennykh senokosov poymy reki Sysola. [Influence of biological preparations and mineral fertilizers on productivity of natural grasslands of the floodplain of the river Sysola]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2016. no. 4. pp. 44-48.
7. Karakchieva E.F. Perspektivnye travosmesi bobovozlakovykh agrotsenozov dlya polevogo kormoproizvodstva v Respublike Komi. [Prospective mixtures of legume-cereal agrocenoses for field fodder production in the Republic of Komi]. Kormoproizvodstvo. 2015. no.9. pp. 3-6.
8. Chebotarev N.T., Yudin A.A. Dinamika plodorodiya i produktivnosti dernovo-podzolistoy pochvy pod deystviem dlitel’nogo primeneniya udobreniy v usloviyakh Respubliki Komi. [Dynamics of fertility and productivity of sod-podzolic soil under the influence of long application of fertilizers in the Republic of Komi]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2015. no. 2. pp. 11-13.
9. Innovatsionnye razrabotki dlya vnedreniya v proizvodstvo: nauchno-populyarnoe izdanie. [Innovative developments for implementation in manufacture: a popular scientific publication]. Syktyvkar: FGBNU NIISKh Respubliki Komi, 2017. pp. 49-52.
10. Sokerina N.N. Perspektivnye sorta yagodnykh kul’tur dlya vyrashchivaniya v Respublike Komi. [Promising varieties of berry crops for cultivation in the Republic of Komi]. Sostoyanie i perspektivy razvitiya sadovodstva v Respublike Komi. Introduktsiya yagodnykh i kormovykh rasteniy: Mat. nauchno-prakticheskogo seminara (30.06. 2014 g.). [State and prospects of development of horticulture in the Republic of Komi. Introduction of berry and forage plants: materials. scientific-practical seminar (30.06. 2014)]. Syktyvkar: FGBNU NIISKh Respubliki Komi, 2014. pp. 10-25.
11. Yudin A.A., Oblizov A.V. Osobennosti innovatsionnogo razvitiya sel’skogo khozyaystva severnogo regiona (na primere APK Respubliki Komi). [Features of innovative development of agriculture of the Northern region (on the example of agroindustrial complex of Republic of Komi)]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2016. no.6 (55). pp. 73-77.
12. Matyukov V.S., Zharikov Ya.A., Rudometova A.I., Mikheev V.L., Kaminskaya K.P., Okulovskaya N.N. Sovershenstvovanie produktivnykh i plemennykh kachestv sel’skokhozyaystvennykh zhivotnykh v Respublike Komi: rekomendatsii. [Improvement of breeding and productive qualities of farm animals in the Republic of Komi: recommendations]. Syktyvkar: NIISKh Respubliki Komi, 2014. 98 p.
13. Kazanovskiy, E.S., Karabanov, V.P., Klebenson, K.A. Veterinarnye problemy olenevodstva v regione Evropeyskogo severa Rossii. [Veterinary problems of reindeer herding in the European North of Russia]. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal. 2016. Vol. 37. Iss. 3. pp. 332-336.