Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Evaluation of technological and bakery properties of winter rye in dependence on predecessor in adaptive-landscape crop farming

Pages: 33-39.

Kozlova L.M.1, DSc in agriculture, head of department,
Denisova A.V.1, PhD in agriculture, associate researcher,
Lyskova I.V.2, PhD in agriculture, head of laboratory,
Zhuk S.N.1, associate researcher

1North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia, 2Falenki breeding station, s. Falenki, Kirov region

E-mail: niish-sv@mail.ru

Results of perennial studies on influence of predecessors on grain quality parameters of winter rye Kirovskaya 89 and Falenskaya 4 are presented in the article. Winter rye was sowed after such kinds of fallow as pure, manure, green manure (lupine, melilot, red clover, annual grasses), occupied (field pea + oat; radish + vetch + oat; clover). It was established that predecessor could influence on grain quality of winter rye due to its impact on agro-physical, biological properties of soil, and phyto-sanitary state of sowings. Test weight of grain varied by years and by predecessors in Kirovskaya 89 from 564 up to 707 g/l; in Falenskaya 4 – from 650 up to 710 g/l. At the average for years of investigations, both varieties formed high-test weight grain according to State Standard. Grain of variety Kirovskaya 89 belongs to II class of quality on a base of parameter “falling number” at any predecessor – its grain does not demand subgrading (bread of good quality). Variety Falenskaya 4 forms grain of I class in majority of years and was characterized as improver for subgrading for grain with low qualities. 1000 grain mass in variety Kirovskaya 89 was significantly higher at green manure fallow, in variety Falenskaya 4 – at pure fallow. Protein content was low than 11.5% at any predecessor and type of fallow that does not lowered bakery properties of flour. Total bakery value of variety Kirovskaya 89 at pure fallow was 3.09 points, increased at green manure, and occupied fallows up to 3.51…3.57 points. 

Keywords: predecessors, test weight, falling number, height o0f amylogram, glassiness,  protein, bakery value

References

1. Sysuev V.A. Osnovnye napravleniya i prioritety nauchnykh issledovanij v Severo-Vostochnom regione RF. [Main direction and priorities of scientifical researches in North-East region of RF]. Ozimaya rozh’: selekciya, semenovodstvo, tekhnologii i pererabotka: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. [Winter rye: breeding, seed growing, technologies and processing: materials of scientific-practice conference]. Kirov: NIISKH Severo-Vostoka, 2003. pp. 3-8.
2. Dudkin V.M. Sevooboroty v sovremennom zemledelii Rossii. [Crop rotations in modern crop farming of Russia]. Kursk: Izd-vo KGSKHA, 1997. 155 p.
3. Tekhnologiya proizvodstva prodovol’stvennogo zerna rzhi. Rekomendacii. [Technology of manufacturing of food rye grain. Recommendations]. Moscow: FGNU Rosinformagrotekh, 2003. 40 p.
4. Sistema vedeniya agropromyshlennogo proizvodstva Kirovskoj oblasti na period do 2005 goda. [System of conducting of agricultural production in Kirov region for period up to 2005]. Kirov, 2000. 367 p.
5. Kedrova L.I., Savel’ev Yu.P., Sheshegova T.K., Lapteva N.K. Itogi i perspektivy nauchnykh issledovanij po ozimoj rzhi na Evro-Severo-Vostoke Rossii [Results and perspectives of scientifical research on winter rye in Euro-North-East of Russia]. Ozimaya rozh’: selekciya, semenovodstvo, tekhnologii i pererabotka: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. [Winter rye: breeding, seed growing, technologies and processing: materials of scientific-practice conference]. Kirov: NIISKH Severo-Vostoka, 2003. pp. 35-42.
6. Lapteva N.K., Mit’kinykh L.V. Tekhnologicheskie pokazateli kachestva zerna ozimoj rzhi dlya khlebopecheniya v zavisimosti ot sortovykh osobennostej [Technological parameters of winter rye grain quality for bakery in dependence of varietal features]. Sel’skokhozyajstvennye nauki. 2016. no. 2. pp. 20-23.
7. Ismagilov R.R., Akhiyarova L.M., Ayupov D.S., Ismagilov K.R. Khlebopekarnye kachestva zerna ozimoj rzhi i priemy ikh povysheniya. [Bakery properties of winter rye grain and ways of its improving]. Agrarnyj vestnik Urala. 2010. no. 3 (69). pp. 54-55.
8. Nuzhdina N.N., Bambyshev U.S. Kachestvo zerna ozimoj rzhi. [Quality of winter rye grain]. Ozimaya rozh’: selekciya, semenovodstvo, tekhnologii i pererabotka: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. [Winter rye: breeding, seed growing, technologies and processing: materials of scientific-practice conference]. Kirov: NIISKH Severo-Vostoka, 2003. pp. 146-148.
9. Savel’ev YU.P., Kedrova L.I., Lyskova I.V., Shlyakhtina E.A. Sozdanie novogo sorta Rushnik s ponizhennoj aktivnost’yu al’fa-amilazy [Creation of new variety Rushnik having low activity of alfa-amylase]. Ozimaya rozh’: selekciya, semenovodstvo, tekhnologii i pererabotka: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. [Winter rye: breeding, seed growing, technologies and processing: materials of scientific-practice conference]. Kirov: NIISKH Severo-Vostoka, 2003. pp. 132-134.
10. Zyryanova A.N., Kozlova L.M. Agronomicheskaya ocenka specializirovannykh sevooborotov [Agronomical evaluation of specialized crop rotations]. Teoriya i praktika sovremennogo sevooborota. Sb. nauch. trudov RASKHN. [Theory and practice of modern crop rotation. Collection of scientific articles of RASKHN]. Moscow: Izd-vo MSKHA, 1996. pp. 51-57.
11. Goncharenko A.A., Trikozyuk V.A. Adaptivnaya geneticheskaya izmenchivost’ i ekologicheskaya ustojchivost’ inbrednykh linij ozimoj rzhi. [Adaptive genetic variability and ecological resistance in inbred lines of winter rye]. Sel’skokhozyajstvennaya biologiya, 2006. no. 3. pp. 37-42.
12. Pasynkov A.V., Lyskova I.V. Faktory, opredelyayushchie «chislo padeniya» u ozimoj rzhi pri modifikacionnoj i genotipicheskoj izmenchivosti. [Factors depending falling number in winter rye at modification and genotypic variability]. Ozimaya rozh’: selekciya, semenovodstvo, tekhnologii i pererabotka: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. [Winter rye: breeding, seed growing, technologies and processing: materials of scientific-practice conference]. Kirov: NIISKH Severo-Vostoka, 2003. pp. 148-150.
13. Kodanev I.M. Povyshenie kachestva zerna. [Increasing of grain qualities]. Moscow: Kolos, 1976. 304 p.
14. Karpov B.A. Opredelenie kachestva zerna (v kolkhozakh i sovkhozakh). [Evaluation of grain qualities (in collective farms and soviet farms)]. Moscow: Rossel’khozizdat, 1972. 103 p.
15. Zavalin A.A., Pasynkov A.V. Azotnoe pitanie i prognoz kachestva zernovykh kul’tur. [Nitric nutrition and prognosis of quality in cereal crops]. Moscow: Izdatel’stvo VNIIA, 2007. 208 pp.
16. Pannikov V.D. Mineev V.G. Pochva, klimat, udobrenie i urozhaj. Izd. 2-e, dop. i pererab. [Soil, climate, fertilizer, and yield. Second edition, added and revised]. Moscow: Agropromizdat, 1987. 512 p.
17. Ismagilov R.R., Galikeev A.G. Ayupov D.S. Kachestvo zerna ozimoj rzhi v usloviyakh Bashkortastana. [Quality of winter rye grain under conditions of Bashkortostan]. Ozimaya rozh’. Selekciya, semenovodstvo, tekhnologii i pererabotka. [Winter rye: breeding, seed growing, technologies and processing: materials of scientific-practice conference]. Kirov, 2003. p. 142.
18. Gogmachadze G.D., Kozlova L.M.. Vozdelyvanie ozimoj rzhi v adaptivnom zemledelii. [Cultivation of winter rye in adaptive crop farming]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2003. no. 7. pp. 12-14.