Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Influence of mineral fertilizers on fertility of sod-podzolic soil, productivity and quality of grain crops

Pages: 35-40.

Lyskova I.V., PhD in agriculture, head of laboratory

Falenki Breeding Station, c. Falenki, Kirov region, Russia

E-mail: lyskova.irina2016@yandex.ru

Experiments were conducted in 2008…2015 in Kirov region. Effectiveness of liming, input of nitric (N90 kg/ha of acting matter) and increasing dozes of phosphoric fertilizers (50, 100, 150, and 200 kg/ha of acting matter) in complex with nitric-potassium fertilizers (90 kg/ha of acting matter each) on agronomical parameters of soil, productivity and grain quality of winter rye, spring wheat and oat was studied on stationary field experiment. In variant without liming and fertilizing significant acidification of soil was taken place (pH 3.9, Al 9.5 mg/100 g of soil) in compare with initial values (pH 4.5…4.7). Inputting N90P100-200K90 leads to increase in exchangeable and hydrolytic acidity, content of mobile aluminum (up to 13.6…15.4 mg/100 g, and phosphorus (up to 156…209 mg/kg on non-liming and 147…248 mg/kg on liming backgrounds at phosphorus concentration in soil solution 0.56…0.68 and 0.75…1.39 mg/l correspondingly). On the liming-free background, productivity of winter rye was in average 1.92, oat – 3.90, and wheat – 2.26 t/ha; liming increased productivity on 15…27, 13…29, and 16…32% correspondingly. Nitric fertilizers had significant influence in forming of addition yield. In variant N90 on the liming background 1.15 t/ha of winter rye grain, 1.6 t/ha of oat, and 0.78 t/ha of wheat was gathered additionally and the highest recoupment of fertilezers with grain (12.6, 17.8, and 8.7 kg) was reached. Maximal levels in productivity of cereals obtained in variants with NPK input; tendency to increase in productivity because of increasing dozes of super-phosphate is marked on liming-free background. Nitric fertilizers significantly influenced on content of nitrogen, raw protein and gluten in spring wheat grain; correlation is marked between spring wheat productivity and content of raw protein (r = 0.79) and gluten (r = 0.78) in grain. Test weight of all crops was higher then basic norm independent on fertilizers input. 

Keywords: sod-podzolic soil, acidity, mineral fertilizers, lime, agrochemical properties, productivity, winter rye, spring

References

1. Tyulin V.V. Pochvy Kirovskoy oblasti. [Soils of Kirov region]. Kirov: Volgo-Vyatskoe kn. izd-vo, Kirovskoe otd., 1976, 288 p.
2. Molodkin V.N., Busygin A.S. Plodorodie pakhotnykh pochv Kirovskoy oblasti. [Fertility of arable soils in Kirov region]. Zemledelie. 2016. no.8. pp. 16-18.
3. Abashev V.D., Svetlakova E.V. Vliyanie mineral’nykh udobreniy na urozhaynost’ kul’tur zernotravyanogo sevooborota. [Influence of mineral fertilizers on productivity of crops in grain-grass crop rotation]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 2 (45). pp. 37-43.
4. Titova V.I., Varlamova L.D., Tyurnikova E.G., Arkhangel’skaya A.M., Nefed’eva V.V. Izmenenie produktivnosti kul’tur i agrokhimicheskikh pokazateley pochvy v 9-y rotatsii sevooborota v mnogoletnem polevom opyte pri primenenii udobreniy. [Change of crop productivity and agrochemical parameters of soil in 9-th rotation of crop rotation in perennial field experiment at fertilizers use]. Agrokhimiya. 2013. no. 7. pp. 25-32.
5. Naumova N.B., Makarikova R.P., Savenkov O.A., Ankudovich Yu.N., Vervayn O.D. Vliyanie udobreniy na khimicheskie svoystva dernovo-podzolistoy pochvy v zernotravyanom sevooborote v dlitel’nom polevom opyte. [Influence of fertilizers on chemical features of sod-podzolic soil in grain-grass crop rotation of long-term field experiment]. Agrokhimiya. 2012. no. 3. pp. 3-11.
6. Kovda V.A. Sovetskoe pochvovedenie na sluzhbe sel’skogo khozyaystva SSSR. [Soviet soil science on service of URSS’ agriculture]. Tbilisi, 1981. 106 p.
7. Kalinin A.I. Agrokhimicheskie svoystva dernovo-podzolistykh pochv i produktivnost’ rasteniy. [Agro-chemical parameters of sod-podzolic soils and plant productivity]. Kirov, 2004. 220 p.
8. Lyskova I.V., Makarova Ya.V. Effektivnost’ deystviya i posledeystviya fosfornykh udobreniy na dernovo-podzolistoy srednesuglinistoy pochve pri razlichnoy stepeni kislotnosti. [Efficiency of action and after-action of phosphoric fertilizers on sod-podzolic middle clay soil at different degree of acidity]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2011. no.5 (24). pp. 33-37.
9. Agrokhimicheskie metody issledovaniya pochv. [Agro-chemical methods of soil investigation]. Moscow: Nauka, 1975. 656 p.
10. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke kachestva zerna. [Methodical recommendations on estimation of grain quality]. Moscow, 1977. 172 p.
11. Kodanev I.M. Agrotekhnicheskie priemy povysheniya kachestva zerna. [Agrotechnical methods for increasing of grain quality]. Gor’kiy, 1981. 47 p.