Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Effect of long-term application of fertilizers on productivity of forage crop-rotations

Pages: 29-34.

Izmest'ev V.M., PhD in agriculture, head of department,
Svechnikov A.K., reseacher

Mari Agricultural Research Institute, s. Ruem, Republic Mari El, Russia

E-mail: izmest@yandex.ru

In 2001-2012 forage crop rotations with a different saturation of perennial legume-cereals grasses with use of recommended for the central zone of Republic Mari El and heightened on 50% doses of fertilizers (NPK) was studied in the Mari ARI experimental field. There was conducted estimate of agricultural land productivity in forage crop rotations and of qualitiy of forage mass produced by cultivated crops. As a result of researches it was established that heightened doses of fertilizers promote to forage crop-rotation productivity on 36.3% in comparison with applying of recommended doses. Applying of N90P90K90 reduced a payback of 1 kg of applying fertilizers by 23-62 % regardless from a crop-rotation type despite increase of value of any productive parameter per а hectare of a crop rotation area. Productivity of crop rotation was higher with three-year applying of clever, lucerne and timothy with heightened fertilizers background than with recommended ones by production of dry matter, fodder unit, crude protein, and exchange energy on 1.6; 0.8; 6.9; and 0.4% respectively. Productivity of arable land located outside of crop rotation where galega-bromegrass mixed was used constantly was 20-30% higher than of crop rotations with 1-, 2- and 3-year applying of legume-cereal grass mix for 12-year observations. Based on received data it was recommended an introduction of short-rotary six-field forage crop rotations with cultivation of perennial legume-cereal herbs (clover + lucerne + timothy) not less than 2 years. Permanent crops with galega and bromegrass are most suitable as high-yielding perennial mowing-pasturable herbage. Fertilizers must be applied in forage crop-rotations for each crop according doses recommend at present time (N60P60K60).

Keywords: legume-cereals grass mix, forage crop-rotation, productivity, fertilizers, galega, bromegrass

References

1. Glushchenko D.P. Ekonomicheskaya i energeticheskaya otsenka sevooborotov. [Economic and energy assessment of crop rotations]. Kormoproizvodstvo. 1998. no. 10. pp. 2-5.
2. Kazantsev V.P. Travosmesi pri dlitel'nom senokosnom ispol'zovanii. [Grass mixtures under a long-term hayfield use]. Kormoproizvodstvo. 2012. no. 7. pp. 11-12.
3. Otchet o rabote nauchno-issledovatel'skikh uchrezhdeniy Severo-Vostochnogo nauchno-metodicheskogo tsentra za 1996-2000 gg. [Report on activity of research institutions of North-East scientific methodical center for 1996-2000]. Kirov: North-East Agricultural Research Institute, 2000. 162 p.
4. Loshakov V.G. Sevooborot – kak osnova ekologicheski chistogo zemledeliya. [A crop rotation as environmentally pure farming basis]. Aktual'nye problemy razvitiya prikladnykh issledovaniy i puti povysheniya ikh effektivnosti v sel'skokhozyaystvennom proizvodstve: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. [Actual problems of applied researches development and ways of rise of their efficacy in agricultural industry: Materials of the international scientific practical conference]. Kazan, Tatar Agricultural Research Institute, 2001. pp. 176-184.
5. Shramko N.V., Mel'tsev I.G., Vikhoreva G.V. Sevooborot – osnova povysheniya plodorodiya dernovo-podzolistykh pochv. [Crop rotation - basis of increasing of fertility in sod-podzolic soils]. Zemledelie. 2008. no. 1. pp. 20-21.
6. Dzyuin G. P. Istoriya razvitiya NIR po voprosam zemledeliya i agrokhimii v GNU UGNIISKh. [History of the development of scientific researches on the questions of farming and agricultural chemistry in GNY YGNIISH]. Aktual'nye problemy nauchno-innovatsionnoy i vnedrencheskoy deyatel'nosti v APK. Materialy Mezhregional'noy nauchno-prakticheskoy konfe-rentsii. [Actual problems of research-innovation and deployment activity in Agrarian-and-Industrial Complex / Proceedings of international scientific-practical conference]. Pervomayskiy: YGNIISH, 2005. pp. 28-37.
7. Chebotarev N.T., Yudin A.A., Bubnova V.N. Kompleksnoe primenenie udobreniy v kormovom sevooborote na dernovo-podzolistoy pochve. [Complex application of fertilizers in forage crop rotation on sod-podzolic soil]. Zemledelie. 2014. no.1. pp. 26-28.
8. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov s kormovymi kul'turami. [Methodical guidances for field testing under forage crops. ….. [et al.]. Moscow, 1997. 155 p.