Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Biologization of cultivation technology of spring wheat on common chernozem in forest-steppe of Zavolzh'e

Pages: 54-59.

Olenin O.A.

Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia

E-mail: 171003@rambler.ru

Deficit and high costs of nonrenewable resources demands needs to design and introducing of biologized technologies of crop cultivation. In our 1993…1996 experiments on fields of Samara GSKhA (central zone of Samara region, south forest-steppe of Zavolzh'e) using of basic elements of biologization of technologies of spring wheat cultivation in average increased factor of energy effectiveness by 1.49…2.19 time; increased net income and profitability by 1.02…1.58 and 1.34…5.03 time accordingly. Lowering of costs of nonrenewable energy (by 1.7…3.5…5.11 time) at reducing dozes or full rejection of mineral fertilizers and minimalization of system of basic soil tillering significantly outstrip reducing of spring wheat productivity (by 1.2…1.39 time) that is reason for biologization of technology of its cultivation. Productivity of the crop at cultivation on biologized technologies reduces by 16.7…28% in average. Maximal reducing of productivity was noted at organic system of fertilizers in chain of crop rotation with green manure fallow – by 19.4…42.9% in compare with input of mineral fertilizers. Reasons of reducing of productivity at biologized technologies are increasing of soil phytotoxicity, distribution of perennial weeds, allelopathy, immobilization of available nitrogen, and increase in water consumption in soil. Thus at ploughing of crushed straw in chain of crop rotation with green manure fallow number and mass of perennial weeds increased by 2…5 time in compare with other variants; but factor of water consumption reached maximal values (17.1…17.3 mm per center of main production of crop).

Keywords: agro-ecological parameters, nonrenewable energy, biologization of cultivation technology, soil phytotoxicity, nitrogen immobilization, soil mezofauna

References

1. Kazakov G.I. Obrabotka pochvy v Srednem Povolzh'e. [Soil tillering in Middle Povolzh'e]. Samara: SamVen, 1997. 196 p.
2. Platunov A.A., Gushchin A.I., Gushchina A.M. Osobennosti adaptivno-landshaftnogo zemledeliya. [Features of adaptive-landscape crop farming]. Kirov, 1998. 68 p.
3. Korchagin V.A., Chudanov I.A. i dr. Ispol'zovanie solomy i sideratov na udobrenie v biologizirovannykh sistemakh zemledeliya: Prakticheskoe rukovodstvo. Pod red. V. A. Korchagina. [Use of straw and green manure crops for fertilizing in biologized systems of crop farming: Practical guide. Ed. V.A. Korchagin]. Samarskiy NIISKh. Samara, 2002. 27 p.
4. Mar'ina-Chermnykh O.G. Ekologicheskoe ponyatie agrosfery: dialektika razvitiya agroekosistem: monografiya. Pod red. G.S. Mar'ina. [Ecological mean of agrosphere: dialectics of development of agroe-cosystems: monograph. Ed. G.S. Mar'in]. Yoshkar-Ola, 2006. 104 p.
5. Kosolapova A.I. Agroekologicheskie aspekty ustoychivosti agroekosistemy v Predural'e: avtoref. dis. dokt. s.-kh. nauk. [Agroecological aspects of agroecosystem sustainability: Author's abstract of DSc Thesis]. Perm', 2007. 42 p.
6. Kargin V.I., Kargin I.F., Perov N.A. Osnovnye voprosy zemledeliya i proektirovanie agrotekhnologij v lesostepi Srednego Povolzh'ya: monografiya. Pod red. prof. I. F. Kargina. [Basic questions of crop farming and design of agrotechnologies in forest-steppe of Middle Povolzh'e: monograph. Ed. I.F. Kargin]. Saransk: izd-vo Mordov. un-ta, 2009. 312 p.
7. Platunov A.A., Shulyat'eva O.A. Osobennosti resursosberegayushchego zemledeliya na legkikh pochvakh Nechernozemnoy zony. [Features of resource-saving crop farming at light soils of Non-Chernozem zone]. Kirov, 2010. 256 p.
8. Khadeev T. G. Agroekologicheskoe obosnovanie priemov regulirovaniya produktivnosti i fitosanitarnogo sostoyaniya posevov pshenitsy v lesostepi Povolzh'ya: avtoref. dis. dokt. s.-kh. nauk. [Agroecelogical basis for methods of regulating of productivity and phytosanitary state of wheat crops in forest-steppe of Povolzh'e: Author's abstract of DSc Thesis]. Kinel', 2011. 40 p.