Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Results of awnless brome-grass (Bromopsis inermis Leyss.) breeding in Northern Trans-Ural Region

Pages: 15-21.

Lipovtsyna T.P., Head researcher

Northern Zauralye Agricultural Research Institute, Tyumen district, Tyumen region

E-mail: natalya_sharapov@bk.ru

The results are shown of breeding work with awnless brome-grass (Bromopsis inermis L.) in Northern Zauralye Agricultural Research Institute in 1983-2014. Methods are noted of creation of awnless brome-grass new initial forms - chemical mutagenesis, polycross, selection from wild species and local materials. More than 800 variety samples of awnless brome-grass were studied and tested in the collection nursery. The selection of plants and evaluation of the samples was conducted by elements of fodder and seed productivity, resistance to most prevalent diseases in the area (ergot, rust, helminthosporium), winter hardiness, and drought resistance. As a result of individual selection from native specimen of the Altai Territory breeder number 3 (E-43-79) was isolated, which become a basis for breeding of high-yield variety Langepas exceeding the standard Sverdlovskiy38 on yield of green mass and seeds, dry matter yield by 22.2; 38.4; and 53.4% respectively. The variety is included in the State Register of selection achievements of the Russian Federation on the Northern, North-Western, Volga-Vyatka, Ural, West Siberian and East Siberian regions. Since 1983 the effect of different mutagens - NMU, DMS, EI in concentrations of 0.02; 0.01; 0.005% in pure form and together with reparagene PABA (0.1%) on the awnless brome-grass variety Sverdlovsky 38 was studied. Plants were selected which combine stable seed production with high yields of green mass. Six promising populations, 230 families obtained from free pollination and 200 families - from forced pollination were selected in M2 generation. The most valuable samples having economic beneficial traits are included in the further breeding process. At the state test in 1999 was transferred to 5 grades awnless brome-grass created using chemical mutagenesis. Two varieties - Argonaut and Stepasha (treatment of variety Sverdlovsky-38 seeds with mutagen LCA 0.02%) are included in The State Register of breeding achievements of the Russian Federation from 2007 for West Siberian region. Their yield of green mass exceeds parent form Sverdlovsky-38 by 14.2 and 8.3%; of dry matter yield – by 2.4 and 13.3%; of raw protein yield – by 14.1 and 16.1%; of seed productivity - by 31.8 and 68.2% respectively. The results of study of selection samples of awnless brome-grass for tolerance to ergot, helminthosporium and rust were presented.

Keywords: awnless brome-grass, chemical mutagenesis, polycross method, mutant forms, mutagens, variety, selection, tolerance

References

1. Goncharov P.L. Puti intensifikatsii selektsionnogo protsessa. [Ways to intensify the process of selection]. Selektsiya i semenovodstvo v Sibiri i na Dal'nem Vostoke. Novosibirsk, 1987. pp. 4-14.
2. Novoselova A.S., Konstantinov A.M. Selektsiya i semenovodstvo mnogoletnikh trav. [Breeding and seed-growing of perennial grasses]. Moscow: Kolos, 1978. 302 p.
3. Metodika Gosudarstvennogo sortoispytaniya sel'skokhozyaystvennykh kul'tur. [Methods of the State varietal testing of crops]. Moscow: Nauka, 1989. Issue 2. 195 p.
4. Metodicheskie ukazaniya po selektsii i semenovodstvu mnogoletnikh trav. [Guidelines for breeding and seed growing of perennial grasses]. Moscow, 1993. 112 p.
5. Kolyukaeva N.I. Selektsiya kostretsa bezostogo. [Breeding of brome grass]. Kormoproizvodstvo. 2001. no. 9. pp. 28-29.
6. Lipovtsyna T.P. Selektsiya kormovykh kul'tur v Severnom Zaural'e: Nauchno-issledovatel'skomu institutu sel'skogo khozyaystva Severnogo Zaural'ya 30 let. [Breeding of forage crops in the Northern Trans-Ural Region: 30 years of activity of Agricultural Research Institute of Northern Trans-Ural Region]. Novosibirsk, 1995. pp. 28-39.
7. Lipovtsyna T.P., Sheveleva T.L. Novyy sort kostretsa bezostogo Langepas [The new variety of brome grass - Langepas]. Nauch.-prakt. konf., posv. 30-letiyu NIISKh Severnogo Zaural'ya: tezisy dokladov, 24-25 iyulya 1995 g. Tyumen', 1995. p. 103.
8. Rapoport I.A., Zoz N.N. Zakonomernosti khimicheskogo mutageneza na kul'turnykh rasteniyakh. [Laws of chemical mutagenesis on crop plants]. Khimicheskiy mutagenez i selektsiya. Moscow: Nauka, 1971. pp. 136-147.
9. Eyges N.S. Istoricheskaya rol' Iosifa Abramovicha Rapoporta v genetike. Prodolzhenie isledovaniy s ispol'zovaniem metoda khimicheskogo mutageneza. [The historical role of Joseph Abramovich Rapoport in genetics. Continuation of research using the method of chemical mutagenesis]. Vavilovskiy zhurnal genetiki i selektsii. 2013. V. 17. no. 1. pp. 162-172.
10. Tulmann N.A., Ando A., Elguera F. e.a. Genetic improvement of grops by mutation technigues in Brazil. Plant mutation rep. Intern, ftomic energy agency.  Wien, 2011. V. 2. № 3. рp. 24-37.
11. Maluszynski V., Szarejko I., Bratia C. R. e.a. Metodologies for generating variability. Pt 4. Mutation technigues. Plant breeding and farmer participation. Rome. pp. 159-194.
12. Shmal'ts Kh. Selektsiya rasteniy. [Plant breeding]. Moscow: Kolos, 1973. 298 p.
13. Kuleshov G.V., Bekhtin N.S., Kremnina A.N. Primenenie khimicheskogo mutageneza v selektsii mnogoletnikh zlakovykh trav. [The use of chemical mutagenesis in breeding of perennial grasses]. Introduktsiya, selektsiya i semenovodstvo kormovykh rasteniy dlya pastbishchnogo i senokosnogo ispol'zovaniya. Moscow, 1974. pp. 117-121.
14. Sivtseva V.I. Rezul'taty selektsionnoy raboty po mnogoletnim travam v Yakutskom NIISKh. [The results of breeding work on perennial grasses in the Yakut Agricultural Research Institute]. Dal'nevostochnyy agrarnyy vestnik. Blagoveshchensk: Dal'nevostochnyy GAU, 2014. pp. 34-36.
15. Lipovtsyna T.P., Marchenko L.V., Grigor'eva L.V. Selektsiya kostretsa bezostogo v Severnom Zaural'e. [Brome grass breeding in Northern Trans-Ural Region]. Aktual'nye zadachi selektsii i semenovodstva sel'skokhozyaystvennykh kul'tur na sovremennom etape: dokl. i soobshcheniya IX genetiko-selektsionnoy shkoly, 5-9 aprelya 2004.. Novosibirsk, 2005. pp. 394-397.
16. Lipovtsyna T.P., Bome N.A. Deystvie khimicheskikh mutagenov i PABK na rost i razvitie rasteniy kostretsa bezostogo v M1. [The action of chemical mutagens and PABA on growth and development of M1 brome plants]. X oblastnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya molodykh uchenykh i spetsialistov sel'skogo khozyaystva: sb. tez. Kuybyshevskogo SKhI.. Kuybyshev, 1985. pp. 126-127.
17. Lipovtsyna T.P. Usovershenstvovanie selektsionnoy raboty s mnogoletnimi travami. [Improvement of breeding work with perennial grasses]. Geneticheskie resursy i effektivnye metody sozdaniya novogo selektsionnogo materiala sel'skokhozyaystvennykh rasteniy. Novosibirsk, 1992. pp. 50-52.
18. Marchenko L.V., Lipovtsyna T.P., Khitrova L.I. Predvaritel'nye itogi i zadachi selektsii kostretsa bezostogo na ustoychivost' k boleznyam. [Preliminary results and problems of brome grass breeding on disease resistance]. Teoreticheskie i prikladnye osnovy resurso-sberezheniya v sel'skom khozyaystve: tez. dokl. Vseros. nauch.-prakt. konf. uchenykh i spetsialistov sel'skogo khozyaystva, iyul' 1999 g. Tyumen', 1999. p. 114.