Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Options for the eradication of bovine leukemia virus infection in dairy cattle

Pages: 42-47.

Smirnov Y.P.1, DSc. in Veterinary Medicine, Leading Researcher,
Suvorova I.L.1, Chief Biochemist,
Gryazeva N.A.2, Head of Hematology Department

1Research Veterinary Institute of the Non-Chernozem Zone of the Russian Federation, Nizhny Novgorod, Russia, 2Kirov regional veterinary laboratory, Kirov, Russia

E-mail: nivinzrf@mail.ru

The article presents options of the control of bovine leukemia virus infection in dairy cattle depending on the character of the epizootic situation and economic opportunities of agricultural enterprises. When the within-herd BLV prevalence in breeding stock ranges from 2.5% to 10% it is recommended to slaughter all infected animals and to test all seronegative animals with 1-3 month intervals which should be slaughtered until the results of last two successive serological examinations are negative. When the within-herd BLV prevalence ranged from 10 to 30-40% all infected animals should be isolated by grouping them in separate groups; sick animals should be culled and slaughtered. Seronegative animals were tested serologically every three months; when the BLV prevalence decreases to 1% serological testing was carried out monthly. Seropositive cows should be replaced by seronegative heifers. The herd can achieve BLV free status in 4-4.5 years. When the within-herd BLV prevalence was more than 40% all animals was tested haematologically every 6 months, seropositive heifers were selected for fattening. Seronegative heifers were used for replacement of seropositive animals in large farms. Seronegative cows were isolated from seroreagents by grouping them in a separated area of the same barn. The herd can be given official BLV-free status in 1-1.5 years if testing intervals in 1-3 months are respected. When economic opportunities allowed it was recommended to eliminate the livestock and to replace it by animals imported from BLV-free farms. The effectiveness of eradication programme can be improved when using  highly sensitive methods of diagnostics of leukemia polymerase chain reaction (PCR) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and biologically active substances with immunomodulating activity (T- and B-activins, Ligfol, phosprenil and others).

Keywords: cattle, bovine leukemia, bovine leukemia virus (BLV), options for the control bovine virus infection

References

1. Pravila po profilaktike i bor'be s leykozom krupnogo rogatogo skota: Utv. Minsel'khozprodom RF. [Rules on preventive and control strategies for bovine leukemia: approved by the Ministry of agriculture and food products of the RF]. 11 maya 1999 g. no. 359.
2. Metodicheskie ukazaniya po diagnostike leykoza krupnogo rogatogo skota: Utv. Departamentom veterinarii Ministerstva sel'skogo khozyaystva Rossiyskoy Federatsii 23 avgusta 2000 g. № 13-7-2/2130. [Guidelines for the diagnosis of bovine leukemia approved  by the  Department of veterinary services of the Ministry of agriculture of  the Russian Federation, 23.08.2000, №13-7-2/2130].
3. Timoshina S.V., Badeeva O.B. Uspeshnaya bor'ba s leykozom krupnogo rogatogo skota v Vologodskoy oblasti. [Successful eradication of bovine leukemia in Volgograd region]. Vetkorm. 2012. no. 4. pp. 6-7.
4. Gulyukin M.I., Simonyan G.A., Shishkin A.V., Zueva E.V. O rasprostranenii leykoza krupnogo rogatogo skota. [On prevalence of bovine leukemia]. Veterinarnyy konsul'tant. 2004. no. 18. pp. 4-5.
5. Gulyukin M.I., Ivanova L.A., Timoshina S.V., Badeeva O.B. Usovershenstvovannaya sistema bor'by s leykozom krupnogo rogatogo skota. [Modified system of eradication of bovine leukemia]. Trudy VIEV. 2009. pp. 199-201.
6. Borzyak A.T., Kovalyushko V.S., Grotevich V.A., Karachuk P.I. Opyt uskorennogo ozdorovleniya plemennogo khozyaystva ot leykoza krupnogo rogatogo skota. [Experience on intensive sanitation of a cattle breeding farm from bovine leukemia]. Veterinariya. 1990. no. 12. p. 12.
7. Donnik I.M., Tatarchuk A.T., Khalturina L.V., Petropavlovskiy M.V., Ivanov A.T. Leykoz krupnogo rogatogo skota v Kurganskoy oblasti, analiz situatsii i prichiny rasprostraneniya. [Bovine leukemia in Kurgan region, analysis of the situation and reasons for the spread]. Voprosy normativno-pravovogo regulirovaniya v veterinarii. Saint Petersburg, 2015. no. 2. pp. 39-42.
8. Busol V.A., Doronin N.N., Mandygra N.S. e. a. Leykoz sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh. [Leukemia of agricultural animals]. Pod red. Busola V.A. Kishinev: «Urozhay», 1988. 264 p.
9. Dubinin V.S. Effektivnost' provedeniya protivoleykoznykh meropriyatiy v Volgogradskoy oblasti. [Effectiveness of control program for bovine leukemia in Volgograd region]. Veterinarnaya praktika. 2008. no. 3. pp. 71-75.
10. Sposob polucheniya remontnogo molodnyaka, svobodnogo ot virusa leykoza krupnogo rogatogo skota. [Method for reproducing of replacement young animals free from bovine leukemia virus]. Patent RF no. 2210208 2003.
11. Timoshina S.V. Meropriyatiya po profilaktike i bor'be s leykozom krupnogo rogatogo skota v khozyaystvakh Severo-Zapadnogo regiona RF: avtoref. diss…. kand. vet. nauk. [Measures for prevention and eradication of bovine leukemia in enterprises of North-West region: Author's abstract of PhD Thesis]. Moscow, 2004. 22 p.
12. Mandygra N.S. Epizootologicheskoe znachenie prizhiznennoy diagnostiki leykoza krupnogo rogatogo skota. [Epizootological importance of in vivo diagnostics of bovine leukemia]. Veterinariya. 2000. no.6. pp. 15-17.
13. Minasyan V.G., Sudiyan A.V. Faktory sderzhivayushchie zatukhanie epizooticheskogo protsessa leykoza krupnogo rogatogo skota na zavershayushchey stadii ozdorovleniya khozyaystva. [Factors limiting the attenuation of epizootic process of bovine leukemia in the final stage of sanitation of a farm]. Veterinarnaya patologiya. 2009. no.4. pp. 85-91.
14. Smirnov Yu.P., Suvorova I.L., Gryazeva N.A. Dinamika epizooticheskogo protsessa leykoza krupnogo rogatogo skota v Kirovskoy oblasti i effektivnost' protivoleykoznykh meropriyatiy. [Dynamics of epizootological course of bovine leukemia in Kirov region and effectiveness of control program for bovine leukemia]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2015. no. 1. pp. 60-65.
15. Dmitriev A.F., Novosel'tsev G.G., Cher-nykh O.Yu. Korrektsiya immunnogo statusa i povyshenie effektivnosti diagnostiki leykoza krupnogo rogatogo skota. [Correction of immune status and improving of efficiency of diagnostics of bovine leukemia]. Veterinariya Kubani. 2011. no. 5. pp.19-20.
16. Sposob profilaktiki leykoza krupnogo rogatogo skota. [Method for preventing bovine leukemia]. Patent RF no. 2188655 2002.
17. Sposob profilaktiki leykoza krupnogo rogatogo skota. [Method for bovine leukemia prevention]. Patent RF no. 2346698. 2009.
18. Gulyukin M.I., Barabanov I.I. e.a. Monitoring epizooticheskoy situatsii po leykozu krupnogo rogatogo skota v tovarnykh i plemennykh khozyaystvakh Rossiyskoy Federatsii za 2014-2015 gody. [Monitoring of the epizootic situation of bovine leukemia in commercial and breeding farms of the Russian Federation for 2014-2015]. Veterinariya i kormlenie. 2016. no.4. pp. 5-41.