Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Fertility of sod-podzolic soils and productivity of perennial grasses in long-term use of mineral fertilizers at the background of liming

doi: 10.30766/2072-9081.2017.60.5.28-33.

Pages: 28-33.

read all

Bulatova N.V., researcher,
Regorchuk N.V., head of laboratory

Research Institute of Agriculture of the Komi Republic, Syktyvkar, Republic of Komi, Russia

E-mail: bulatova-n18@yandex.ru

The effect of application of mineral fertilizers at the background of long-term (20 years) aftereffect of liming on agrochemical properties of sod-podzolic middle-loamy soil and yield of the clover-timothy mixture was studied in the field stationary experiment. It was established that at single application of dolomite powder in a dose of 1 unit of hydrolytic acidity (h.a.) the soil acidity is supported on level of medium acidity – рНKCl 4.6…4.7, in a dose of 2 h.a. – on level from slightly acidic upto next to neutral – рНKCl 5.5…5.6. Growing up of perennial grasses for 5 years contributed to the preservation of humus content in the soil at the level of 1.56 to 1.74% at the initial 1.5%. The degree of soil saturation with bases (V) at the background of lime aftereffect in dose of 1 h.a. made up 69…74%, which indicates a weak need of soil in the re-liming. At the background of aftereffect of lime input in a dose of 2 h.a. it is not required ameriorant inputting (V = 81…83%). Annual application of mineral fertilizers contributed to the accumulation of mobile phosphorus in the soil to high and very high level (173…281 mg/kg), and exchangeable potassium to the medium level (115…132 mg/kg). The degree of phosphorus mobility increased with increasing doses of mineral fertilizers, the maximum values (0.30…0.35 mg/l) were obtained on limed backgrounds. The aftereffect of lime had no effect on potassium mobility, which one was determined by the dose of fertilizers applied – 5.7…6.6 mg/l (N30P45K45), 9.0…13.9 mg/l (N60P75K75). Plants better used nutritions from fertilizer when they are inputted at the background of lime aftereffect: phosphorus – up to 27…34%, potassium – up to 76…96%. Utilization of phosphorus from soil was 25…34%, potassium – 32…40%. Inputting of N60P75K75 at the background of dolomite aftereffect at a dose of 2 h.a. provided the highest yield of dry mass of perennial grasses - 4.7 t/ha. When mineral fertilizers, independently on lime action the balance of phosphorus was positive, of potassium – negative. Intensity of balance was, respectively, 157…259% and 61…89%.

Keywords: dolomite powder, mineral fertilizer, sod-podzolic soil, phosphorus, potassium, balance, utilization factor, perennial grasses

References

1. El’kina G.Ya. Optimizatsiya mineral’nogo pitaniya rasteniy na podzolistykh pochvakh. [Optimization of the mineral nutrition of plants on podzolic soils]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008. 280 p.
2. Shil’nikov I.A., Sychev V.G., Zelenov N.A., Akanova N.I., Fedotova L.S. Izvestkovanie kak factor urozhaynosti i pochvennogo plodorodiya. [Liming as a factor of productivity and soil fertility]. Moscow: VNIIA, 2008. 340 p.
3. Vitkovskaya S.E., Yakovlev O.N., Shavrina K.F. Vliyanie vozrastayushchikh doz dolomitovoy muki na kislotno-osnovnye svoystva dernovo-podzolistoy pochvy. [Influence of increasing doses of dolomite powder on acid-base properties of sod-podzolic soil]. Agrokhimiya. 2016. no. 7. pp. 3-11.
4. Mitrofanova E.M. Vliyanie dlitel’nogo primeneniya mineral’nykh udobreniy i posledeystviya izvesti na fosfatnyy rezhim dernovo-poverkhnostno-podzolistoy pochvy Predural’ya. [Influence of the prolonged use of mineral fertilizers and aftereffect of lime on the phosphate regime of sod-surface-podzolic soil of the Urals]. Agrokhimiya. 2016. no. 7. pp. 36-43.
5. Khomchenko A.A., Bulatova N.V., Chebotarev N.T. Vliyanie izvesti i mineral’nykh udobreniy na agrokhimicheskie svoystva i produktivnost’ dernovo-podzolistoy pochvy. [Influence of lime and mineral fertilizers on agrochemical properties and productivity of sod-podzolic soils]. Zemledelie. 2016. no. 6. pp. 28-30.
6. Zav’yalova N.E., Storozheva A.N. Vliyanie dlitel’nogo primeneniya mineral’nykh udobreniy na fosfatnyy rezhim dernovo-podzolistoy tyazhelosuglinistoy pochvy. [Influence of prolonged application of mineral fertilizers on the phosphate regime of sod-podzolic heavy loam soil]. Agrokhimiya. 2015. no. 9. pp. 33-40.
7. Afanas’ev R.A., Merzlaya G.E. Soderzhanie podvizhnogo kaliya v pochvakh pri dlitel’nom primenenii udobreniy. [The content of mobile potassium in soils with prolonged application of fertilizers]. Agrokhimiya. 2013. no. 6. pp. 5-11.
8. Titova V.I., Varlamova L.D., Tyurnikova E.G., Arkhangel’skaya A.M. e.a. Izmenenie produktivnosti kul’tur i agrokhimicheskikh pokazateley pochvy v 9-y rotatsii sevooborota v mnogoletnem polevom opyte pri primenenii udobreniy. [Changes in crop productivity and agrochemical parameters of soil in the 9th rotation of crop rotation in the long-term field experiment at application of fertilizers]. Agrokhimiya. 2013. no. 7. pp. 25-32.
9. Mitrofanova E.M., Vasbieva M.T. Fosfatnyy rezhim dernovo-podzolistoy pochvy pri dlitel’nom primenenii organicheskikh i mineral’nykh udobreniy. [Phosphate regime of sod-podzolic soil at long-term use of organic and mineral fertilizers]. Agrokhimiya. 2014. no. 9. pp. 13-19.
10. Mineev V.G., Gomonova N.F. Deystvie i posledeystvie udobreniy na plodorodie dernovo-podzolistoy srednesuglinistoy pochvy. [Effect and aftereffect of fertilizers on the fertility of sod-podzolic medium loamy soil]. Agrokhimiya. 2005. no. 1. pp 5-13.
11. Krishtaponite I., Maykshtenene S. Vliyanie dlitel’nogo primeneniya raznykh sistem udobreniya na plodorodie tyazhelosuglinistoy pochvy i produktivnost’ sevooborota. [Influence of continuous application of different fertilization systems on the fertility of loam soil and productivity of crop rotation]. Agrokhimiya. 2005. no. 11. pp. 34-42.
12. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul’tatov issledovaniy). 5-e izd., dop. i pererab. [Methodology of field experiment (with bases of statistical processing of research results). 5-e ed., added and revised]. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.