Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Influence of chemistry means on fodder productivity of alfalfa and brome grasses in field crop rotation

Pages: 21-27.

Prokina L.N., PhD in agriculture, head of laboratory

Mordovskiy Agricultural Research Institute, Saransk, Russia

E-mail: niish-mordovia@mail.ru

The article presents the results of researches on fodder productivity of alfalfa (Medicago sativa L.) and brome grass (Bromus inermis Leyss.) grown in field crop rotation with combined and separate application of mineral fertilizers and microfertilizer ZhUSS-2 on the background of soil liming at 0.5 and 1.0 units of hydrolytic acidity. The studies were conducted in 2005-2007 in long-time field stationary experiment under conditions of the Republic of Mordovia. During the years of research in legume crops, the yield of feed units amounted to 3841 fodder units (FU)/ha, the exchange energy (OE) of 40.3 GJ/ha and the crude protein (CP) of 1191 kg / ha, in cereals, respectively, 2589 FU/ha, 27 GJ / ha and 688 kg / ha. In the brome grass, the maximum number of fodder units (3548 FU/ha), OE (37.2 GJ/ha) and CP (963 kg/ha) were in variants with treatment of plants by the preparation ZHUSS-2, applying of full mineral fertilizer in a nitrogen dose of 90 kg/ha at the background of soil liming at 1.0 unit of hydrolytic acidity. The action of preparation ZHUSS-2 is more effective on legume (in alfalfa the increase of OE was 3.4 GJ/ha, fodder units - 327 FU/ha, CP - 127 kg/ha, in brome grass, respectively 2.0 GJ/ha, 195 FU/ha and 57 kg/ha). Soil liming was more effective in alfalfa (an increase in OE and FU of 8…11%, CP – 2…7%; in brome grass, respectively, 5…6% and 4…5%). Full mineral fertilizer with nitrogen dose of 60 and 90 kg of acting matter/ha at the background of liming at 0.5 and 1.0 units of hydrolytic acidity provided the best recoupment of 1 kg of mineral fertilizers with additional yield of OE, FU and CP in brome grass. In alfalfa the same was at phosphoric-potassium and full mineral fertilizer with a nitrogen dose of 15 kg of acting matter/ha and treatment with microfertilizer ZHUSS-2.

Keywords: alfalfa, brome grass, liming, preparation ZhUSS-2, mineral fertilizers, fodder units, exchange energy, crude protein, recoupment

References

1. Voloshin V.A. Mnogoletnie travy kollektsionnogo pitomnika Permskogo NIISKh. [Perennial grasses of the collection nursery of Perm NIISH]. Kormoproizvodstvo. 2016. no. 9. pp. 31–35.
2. Shapovalov V.F., Belous N.M., Malyavko G.P., Kharkevich L.P. e.a. Produktivnost’ odnovidovykh i smeshannykh posevov mnogoletnikh trav, vozdelyvaemykh v usloviyakh radioaktivnogo zagryazneniya. [Productivity of single-species and mixed crops of perennial grasses cultivated in conditions of radioactive contamination]. Kormoproizvodstvo. 2015. no. 5. pp. 17–20.
3. Golovnya A.I. Sravnitel’naya kormovaya produktivnost’ bobovykh trav i ikh smesey s zlakami v ekstremal’nykh pogodnykh usloviyakh. [Comparative fodder productivity of leguminous grasses and their mixtures with cereals under extreme weather conditions]. Kormoproizvodstvo. 2012. no. 4. pp. 10-12.
4. Kadorkina V.F., Vasil’eva O.M., Kyzyngasheva T.P. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy polevogo kormoproizvodstva v Khakasii. [Current state and prospects of field fodder production in Khakassia]. Kormoproizvodstvo. 2014. no. 10. pp. 10 – 13.
5. Gorkovenko L.G., Riger A.N. Effektivnost’ ispol’zovaniya startovykh doz ashchotnykh udobreniy na posevakh lyutserny. [Efficiency of use of starting doses of fertilizer on alfalfa sowings]. Kormoproizvodstvo. 2012. no. 4. pp. 16-17.
6. Prokina L.N., Medvedeva E.V. Vliyanie izvestkovaniya, makro- i mikroudobreniy na produktivnost’ i kachestvo mnogoletnikh trav v usloviyakh yuga Nechernozemnoy zony. [Influence of liming, macro- and microfertilizers on the productivity of alfalfa and brome grass in field crop rotation]. Dostizhenie nauki i tekhniki APK. 2010. no. 3. pp. 38–40.
7. Prokina L.N., Moiseev A.A., Medvedeva E.V. Vliyanie makro i mikroudobreniy na produktivnost’ lyutserny i kostretsa v polevom sevooborote. [Influence of macro and microfertilizers on the productivity of alfalfa and rump in field crop rotation]. Kormoproizvodstvo. 2010. no. 3. pp. 23-25.
8. Prokina L.N., Medvedeva E.V. Produktivnost’ i kachestvo urozhaya mnogoletnikh trav v zavisimosti ot mineral’nykh udobreniy i preparata ZhUSS-2 na fone izvestkovaniya. [Productivity and yield quality of perennial grasses depending on mineral fertilizers and the preparation ZHUSS-2 on the background of liming]. Agrarnaya Rossiya. 2012. no. 5. pp. 12-14.
9. Gaysin I.A., Khisameeva F.A. Polufunktsional’nye khelatnye mikroudobreniya. [Polyfunctional chelate microfertilizers]. Kazan’: Izd. dom «Medoks». 2007. 230 p.
10. Tomme M.F. Normy i ratsiony kormleniya sel’skokhozyaystvennykh zhivotnykh. [Norms and rations of feeding of farm animals]. Moscow: Kolos, 1969. 166 p.