Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Method for optimizing of reproductive function in postpartum cows

Pages: 52-56.

Yashin I.V., PhD in Biology, Acting Director,
Kosorlukova Z.Ya., PhD in Veterinary, Deputy Director,
Zotkin G.V., PhD in Veterinary, Chief Researcher,
Dubinin A.V., associate Researcher

Scientific Research Veterinary Institute of Non-Chernozem Zone of the Russian Federation, Nizhny Novgorod, Russia

E-mail: nivinz@yandex.ru

According to the official veterinary reports cattle in the Nizhny Novgorod region in 2014-2016 showed a decreased level of carotene in 50.2…57.9%, a total serum protein – in 20.0…24.5%, total calcium – in 33.0…35.7%, inorganic phosphorus – in 29.0…32.5%, alkaline reserve – in 12.0…13.8% of the samples studied; in the structure of non-contagious pathology, the leading place was occupied by diseases of the reproductive organs, registered in 34.0% of diseased сattle. Our own studies revealed a decreased level of inorganic phosphorus and phagocytic activity of neutrophils in dry cows in a base economy. We developed a method for optimizing the reproductive function of cows comprising daily peroral application of remedy Bio-PHAYAL at a dose of 15…20 mg/kg body weight for 5 days starting at onset of the lactation period and 10 days prior to calving, in combination with the two-fold subcutaneous injection of the preparation Bio-TEK at a dose of 10 ml/head 60 and 30 days prior to calving, two-fold intramuscular injection of tetrahydrovit at a dose of 10 ml/head 60 and 30 days prior to calving and a single intramuscular injection of sedimin at a dose of 10 ml/head 45 days prior to calving. The developed method contributed to the optimization of the reproductive function of postpartum cows, which was characterized by a decrease in the level of obstetric morbidity by 19.0…49.3%, less time required for the uterine involution by 2.8…6.1 days, a reduction in the infertility by 7.7…21.6 days and an increase of their fertility by 5.7…13.0% in comparison with analogues.

Keywords: method of optimization, reproductive function, obstetric pathology, immune and biochemical homeostasis, organic acids, tissue preparation, tetrahydrovit, sedimin

References

1. Dubovikova M.S., Koba I.S., Novikova E.N. Lechenie khronicheskogo endometrita novym preparatom florinazol. [Treatment of chronic endometritis with the new drug florinazol]. Nauchnyy zhurnal KubGAU. 2016. no. 123. pp. 1011-1025.
2. Konopel’tsev I.G., Nikolaev S.V., Blednykh L.V. Vosproizvoditel’naya funktsiya korov molochnykh porod v zavisimosti ot razlichnykh faktorov. [Reproductive function of dairy cows depending on postpartum period]. Uchenye zapiski UO VGAVM. 2017. Vol. 53. Iss. 1. pp. 70-75.
3. Lobodin K.A., Nezhdanov A.G. Fundamental’nye i prikladnye aspekty kontrolya za vosproizvoditel’noy funktsiey molochnykh korov v sukhostoynyy i poslerodovoy periody. [Fundamental and applied aspects of control of reproductive function in dairy cows during dry and postpartum periods]. Voprosy normativno-pravovogo regulirovaniya v veterinarii. 2014. no.3. pp. 98-103.
4. Plyashchenko S.I., Sidorov V.T. Estestvennaya rezistentnost’ organizma zhivotnykh. [Natural resistance of animal organism]. Leningrad: «Kolos», 1979. pp. 24-27.
5. Dolgov V.V. e. a. Metodicheskie ukazaniya po ispol’zovaniyu analizatora akusticheskogo komp’yuterizirovannogo opredeleniya bez reagentov kontsentratsii belka i belkovykh fraktsiy v syvorotke krovi cheloveka AKBa-01-«BIOM» dlya opredeleniya obshchego belka i belkovykh fraktsiy syvorotki krovi. [Methodical instructions on the use of the analytic acoustic computerized analyzer AKB-01-“BIOM” to determine without reagents the concentration of protein and protein fractions in human blood serum for defining the total protein and protein fractions in the blood]. Moscow, 2005. 20 p.
6. Metodicheskie ukazaniya po diagnostike, terapii i profilaktike bolezney organov razmnozheniya u korov i telok. [Methodical recommendations on diagnosis, therapy and prophylaxis of diseases of reproductive organs in cows and heifers]. Moscow, 2000. 39 p.
7. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika. [Biomedical statistics]. Moscow: Praktika, 1999, 459 p.
8. Metody veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki: Spravochnik. [Methods of veterinary clinical laboratory diagnostics: Handbook]. Otv. red. I.P. Kondrakhin. Moscow: «KolosS», 2004. 520 p.
9. Yashin I.V., Zotkin G.V., Dubinin A.V. Korrektsiya pokazateley fagotsitoza u korov. [Correction of phagocytosis indices in cows]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2016. no. 11 (145). pp. 135-139.
10. Yashin I.V., Eremin S.P. Fiziologicheskoe obosnovanie primeneniya tkanevogo preparata dlya korrektsii estestvennoy rezistentnosti u korov. [Physiological substantiation of use of tissue preparation for correction of resistance indices in cows]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2010. no. 1. pp. 53-57.