Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Technological evaluation of grain in collection samples of naked oat in the conditions of Northern forest-steppe of the Tyumen region

Pages: 4-9.

Ivanova Yu.S., Researcher,
Fomina M.N., PhD in Agriculture, Chief researcher

Northern Zauralye Agricultural Research Institute, Branch of Tyumen Scientific Centre SB RAS, s. Moskovsky, Tyumen region, Russia

E-mail: averyasova-uliy@mail.ru

Oats - is a crop of universal use both for feed and food purposes. Naked varieties are of particular interest in this regard. At grain’s evaluating for the processing industry, it is necessary to define such technological grain properties as test weight and 1000-grain mass. In this regard, the estimation of the 213 naked oat samples of different ecologo-geographic origin was done. Influence of growth conditions and varietal characteristics on these indicators was shown. It is established that the formation of the test weight and 1000-grain mass is significant influenced by the genotype × environment interaction (54.3% and 48.2% respectively). The influence of individual factors (variety, year) was significantly lower. The connection of the test weight and 1000-grain mass with the geometric parameters of kernel: sphericity (Ψ), grain volume (V), external surface area of the grain (F), ratio of grain volume to external surface area (V/F). It was established a positive correlation of index of sphericity with test weight (r = 0.20…0.82) and 1000-grain mass (r = 0.31…0.97). A negative correlation was observed between the full-scale weight and external surface area of grain (r = -0.72…-0.94). The 1000-grain mass largely dependent on the volume (r = 0.47…0.90) and external surface area of the grain (r = 0.39…0.94). The influence of technological parameters of grain on content of protein, fat and starch was shown. As a result of evaluation of collection samples new initial material was identified for breeding of naked oat varieties having high technological parameters: for grain test weight k-8739 (Republic of Mordovia, Russia); – 14683 (UK); k-2353, k-15096, k-15162 (USA); for 1000-grain mass k-14230, k-14364 (Belarus); k–11448 (Israel); k-15225 (USA).

Keywords: naked oats, technological parameters, grain test weight, 1000-grain mass, geometric parameters, initial material

References

1. Batalova G.A., Lisitsyn E.M., Rusakova I.I. Biologiya i genetika ovsa. [The biology and genetics of oats]. Kirov: Zonal’nyy NIISKh Severo-Vostoka, 2008. 456 p.
2. Batalova G.A. Perspektivy i rezul’taty selektsii golozernogo ovsa. [Prospects and results of breeding of naked oats]. Zernobobovye i krupyanye kul’tury. 2014. no. 2. pp. 64-69.
3. Belkina R.I., Marikova M.I. Tekhnologicheskie i biokhimicheskie svoystva zerna ovsa v usloviyakh Severnogo Zaural’ya. [Technological and biochemical properties of oats grain in the conditions of Northern Zauralye]. Agrarnyy vestnik Urala. 2009. no 5. pp. 55-57.
4. Moudry J. The quality of naked oat. Cereals for human health and preventive nutrition. Session II. 1998. pp. 91-95.
5. Khaletskiy S.P., Soroka S.V., Kovtun V.M., Soroka L.I. i dr. Tekhnologiya polucheniya vysokikh urozhaev ovsa. [The technology of getting of oats high yield]. Sovremennye resursosberegayushchie tekhnologii proizvodstva rastenievodcheskoy produktsii v Belorussii: sbornik nauchnykh materialov, 2-e izd., dop. i pererab. [Modern resource-saving technologies of crop production in Belarus: collection of scientific materials, 2-nd ed., added and revized]. RUP «Nauchno-prakticheskiy tsentr NAN Belorussii po zemledeliyu ». Minsk: IVTs Minfina, 2007. pp.158-164.
6. Rodionova N.A., Soldatov V.N., Khalikova A.S., Ayrapetov G.A. Problema kachestva golozernykh ovsov v selektsii. [The problem of naked oat quality in breeding]. Tr. VIR po prikl. bot. i sel. Leningrad, 1978. Vol. 63. Iss.2. pp. 170-174.
7. Kolmakov Yu.V., Levshakova E.Yu., Vasyukevich S.V. Ob”ektivnost’ identifikatsii form ovsa vysokimi krupyanymi svoystvami. [The objectivity of the identification of oats forms with high groiat properties]. Vestnik RASKhN. 2009. no. 6. pp. 56-58.
8. Batalova G.A. Oves. Tekhnologiya vozdelyvaniya i selektsiya. [Oats. Technology of cultivation and breeding]. Kirov: NIISKh Severo-Vostoka im. N.V. Rudnitskogo, 2000. 206 p.
9. Kuleshov N.N. Biologicheskie osnovy povysheniya kachestva semyan sel’skokhozyaystvennykh rasteniy. [Biological basis of improvement of quality of agricultural plants’ seeds]. Moscow: Nauka, 1964. 280 p.
10. Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu i sokhraneniyu mirovoy kollektsii yachmenya i ovsa. [Guidelines for the study and preservation of world collection of barley and oat]. Saint-Petersburg, 2012. 63 p.
11. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel’skokhozyaystvennykh kul’tur. [Methodology of State variety testing of crops]. Moscow: Kolos, 1989. 248 p.
12. Mezhdunarodnyy klassifikator SEV roda Avena L. [International classification of CMEA of the genus Avena L.]. Leningrad, 1984. 41 p.
13. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. [Technique of field experiment]. Moscow: Kolos, 1985. 381 p.
14. Sorokin O.D. Prikladnaya Prikladnaya statistika na komp’yutere. [Applied statistics on the computer]. Novosibirsk, 2004. 162 p.