Agricultural Science Euro-North-East

Scientific journal
of the North-East Regional Agricultural Scientific Centre

Phone (8332) 33-10-43
(8332) 33-07-21
Fax: (8332) 33-10-25
Address: Kirov, Lenin's street, 166-a
E-mail: agronauka-esv@fanc-sv.ru

Influence of fertilizers on content and dynamics of mobile forms of cupper and zink in sod-podzolic soil

Pages: 30-34.

Simonova О.А., PhD in agriculture, researcher,
Cheglacova О.А., post-graduate

North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia

E-mail: edaphic@mail.ru

In this paper we present the results of 2016…2017 studies on the influence of different doses of mineral fertilizers (0, 30, 90, 120, and 150 kg/ha of acting matter of NPK) on the content of mobile compounds of zinc and copper in the arable horizon of sod-podzolic soil under conditions of long-term stationary field located in the Kirov region. The increase in the content of mobile compounds of zinc in the soil, compared with control, and their dynamics during the vegetation period was observed with the application of fertilizers in doses of 30, 60 and 90 kg/ha. Thus, the amount of these compounds of the element in the variant with control during the period under study ranged from 0.17 to 2.42 mg/kg; when applying fertilizer doses: 30 kg/ha – 0.17-4.11 mg/kg; 60 kg/ha – 0.28-5.38 mg/kg; 90 kg/ha ˗ 0.21-3.73 mg/kg. On the content of mobile compounds of copper, the introduction of different doses of mineral fertilizers had no effect. The dynamics of this element during the vegetation period are expressed poorly. A significant increase in the number of investigated copper compounds in all variants including the control was detected in early June and late July. For example, in the control variant the maximum content of mobile compounds of this element was 0.53 mg/kg, and when applying a fertilizer dose of 30 kg/ha, 0.52 mg/kg; 60 kg/ha – 0.56 mg/kg; 90 kg/ha – 0.66 mg/kg; 120 kg/ha – 0.57 mg/kg; 150 kg/ha – 0.52 mg/kg. At the same time, the change in the content of mobile compounds of elements during the growing season is associated with hydrothermal conditions.

Keywords: copper, zinc, fertilizers, soil

References

1. Titov A.F., Kaznina N.M., Talanova V.V. Tyazhelye metally i rasteniya. [Heavy metals and plants]. Petrozavodsk: Karel’skiy nauchnyy tsentr RAN, 2014. 194 p.
2. Villiers F., Ducruix C., Hugouvieux V., Bourguignon J. Investigating the plant response to cadmium exposure by proteomic and metabolomic approaches. Proteomics. 2011. Vol. 11. pp. 1650–1663. doi: 10.1002/pmic.201000645
3. Motuzova G.V., Minkina T.M., Karpova E.A., Barsova N.U., Mandzhieva S.S. Soil contamination with heavy metals as a potential and real risk to the environment. Journal of Geochemical Exploration. 2014. Vol. 144. pp. 241-246. doi: 10.1016/j.gexplo.2014.01.026
4. Viehweger К. How plants cope with heavy metals. Botanical Studies. 2014. Vol. 55. no. 1. pp. 35-47. doi:10.1186/1999-3110-55-35
5. Nagajyoti P.C., Lee K.D., Sreekanth T.V.M. Heavy metals, occurrence and toxicity for plants: a review. Environ Chem Lett. 2010. Vol. 8. pp. 199-216. doi 10.1007/s10311-010-0297-8
6. Egoshina T.L., Shikhova L.N., Lisitsyn E.M., Zhiryakov A.S. Nakoplenie tyazhelykh metallov v vodnykh ekosistemakh raznoy stepeni zagryaznennosti. [Accumulation of heavy metals in aquatic eco-systems with different degree of pollination]. Problemy regional’noy ekologii. 2007. no. 2. pp. 17-23.
7. Dubenok N.N., Mazhayskiy Yu.A., Evtyukhin V.F., Tobratov S.A. Zakonomernosti raspredeleniya tyazhelykh metallov v pochvakh lesnykh ekosistem (na primere tsentral’noy chasti Ryazanskogo regiona). [Regularities of changes of heavy metals in soils of forest ecosystems (on example of Ryazan’ region]. Doklady Rossiyskoy akademii sel’skokhozyaystvennykh nauk. 2011. no. 3. pp. 26-30.
8. Shikhova L.N., Lisitsyn E.M. Seasonal dynamics in content of some heavy metals and microelements in arable soils of taiga zone of European Russia. Heavy metals and other pollutants in the environment: biological aspects. Toronto: Apple Academic Press, 2017. pp. 31-50.
9. Lednev A.V., Lozhkin A.V., Beznosov A.I. Tyazhelye metally v pochvakh Udmurtskoy respubliki i priemy, snizhayushchie ikh migratsiyu v sisteme pochvarastenie. [Heavy metals in soils of Udmurt Republic and methods to lower its migration in system soil-plant]. Izhevsk: FGBOU Izhevskaya GSKhA, 2016. 175 p.
10. Guzman E.T.R., Regil E.O., Gutierrez L.R.R., Albericl M.V.E., Hernandez A.R., Regil E.D. Contamination of corn growing areas due to intense fertilization in the high plane of Mexico. Water, Air and Soil Pollution. 2006. Vol. 175. pp. 77-98. doi: 10.1007/s11270-006-9114-1.
11. Karpukhin A.I., Bushuev N.N. Vliyanie primeneniya udobreniy na soderzhanie tyazhelykh metallov v pochvakh pri dlitel’nykh polevykh opytakh. [Influence of fertilizers use on content of heavy metals in soil at long term field experiments]. Agrokhimiya. 2007. no. 5. pp. 76-84.
12. Gaydukova N.G., Koshelenko N.A., Kosmacheva O.V., Lebedovskiy I.A. Ob ustoychivosti chernozema vyshchelochennogo k zagryazneniyu tyazhelymi metallami. [About resistance of leached chernozem to pollution with heavy metals]. Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2004. Iss. 409 (437). pp. 114-118.
13. Vodyanitskiy Yu.N. Ekotoksikologicheskaya otsenka opasnosti tyazhelykh metallov i metalloidov v pochve. [Ecotoxicological estimation of danger of heavy metals and metalloids in soil]. Agrokhimiya. 2012. no. 2. pp. 75-84.
14. Kabata-Pendias A. Trace elements in soil and plants. 4-th edition. Boca Raton, Florida. CRC Press, 2010. 548 p.
15. Krechetov P.P., Chernitsova O.V. Ekologogeograficheskiy analiz temperaturnogo rezhima pochv Vostochno-Evropeyskoy ravniny i Predkavkaz’ya. [Ecological-and-geographical analysis of temperature regime of soils of Eastern-European plain and PredCaucasis]. Moscow: Pelikan, 2007. 80 p.